Bekræftelse af batch og nummerplade

Med batchbekræftelse kan du bekræfte, at den korrekte batch plukkes fra mobilenheden. Ved det oprindelige pluk af arbejde for varer af typen batch over alene, hvor batch over angiver, at batch rangerer højere end sted i søgehierarkiet, skal du kontrollere, svarer det batch, der plukkes, svarer til batchen på arbejdslinjen.

Med id-bekræftelse kan du bekræfte, at det korrekte id plukkes fra mobilenheden. Ved pluk af arbejde fra et sted i et stadie, skal du kontrollere, at det id, der plukkes, svarer til det id, der er knyttet til arbejdet. Hvis arbejdet startes ved at scanne et id, springes dette bekræftelsestrin over.

Hvor det er relevant

Bekræftelsen anvendes i følgende scenarier:

  • Batchbekræftelse gælder for de første pluk af arbejde for varer af typen batch over.
  • Bekræftelse af id gælder for pluk fra steder i stadier.

Konfigurere bekræftelse af batch og id

Du kan konfigurere batch- og id-bekræftelse fra mobilenhedens menupunkter.

  1. Angiv opsætningen af arbejdsbekræftelsen fra menupunkterne på mobilenheden.
  2. Vælg indstillingen for batch- eller id-bekræftelse. Begge indstillinger er tilgængelige for pluk af arbejdstypen, hvor automatisk bekræftelse ikke er aktiveret.