Pluk det ældste batch på en mobilenhed

Du kan få adgang til konfigurationen af Pluk den ældste batch via en menu på mobilenhed, og det giver dig mulighed at tvinge lagermedarbejdere til eller advare dem mod at plukke det ældste batch på deres aktuelle placering.

Hvor det er relevant

Vælg den ældste batch konfigureres i menupunkter på en mobilenhed og påvirker pluk for-batchet under varer.

Sådan indstilles konfigurationen for Pluk den ældste batch

For varer, der er indstillet til at bruge eksisterende arbejde, kan Pluk den ældste batch indstilles til Ingen, Advar eller Gennemtving fra en menu på en mobilenhed.

Ingen: Arbejdere modtager ingen meddelelser, og de kan plukke ethvert batch på deres placering.

Advar og Gennemtving: Der vises en liste over batches med den ældste udløbsdato over batchkontrolelementet, når arbejderen vælger et batch. Hvis placeringen er id-kontrolleret, vises en liste over id'er, der har det ældste batch, over id-kontrolelementet.

  • Advar: Hvis en arbejder vælger et id eller et batch, der ikke findes på listen, er kontrolelement tomt, og der vises en advarsel om, at et ældre batch kan vælges. Hvis arbejderen vil have mulighed for at fortsætte arbejdet, kan vedkommende vælge det samme id eller batch igen.
  • Gennemtving: Arbejdere kan fortsat modtage meddelelsen om, at et ældre batch skal plukkes.