Konfigurere uddannelseskurser

Personaleadministratorer og -chefer kan bruge kursusfunktionerne til at vedligeholde oplysninger om de kurser, der tilbydes til arbejdere.

Angiv forudsætninger

Følgende oplysninger er påkrævet og skal konfigureres, før du opretter kurser.

 • Kursustyper

Følgende oplysninger er valgfrie oplysninger, du kan angive for kurser. Hvis du ved, at du kommer til at angive disse oplysninger for kurser, skal du konfigurere oplysningerne, før du opretter kursusposter.

 • Kursuslokalegrupper
 • Kursusgrupper
 • Kursussteder
 • Kursuslokaler
 • Instruktører

Kursustyper

Du kan bruge kursustyper til at kategorisere kurser efter kursets struktur eller indhold. Du kan oprette kursustyper på siden Kursustyper. Du skal vælge en kursustype, når du opretter en kursuspost.

Opsætningstype for kursus

Følgende tabel viser de tre opsætningstyper for kurser. Opsætningstyper bestemmer kursets struktur.

Opsætningstype Beskrivelse
Standard Vælg denne type for kurser, der ikke har en daglig agenda. Dette er standardopsætningstypen, når du opretter et nyt kursus.
Agenda Vælg denne type for at planlægge detaljerne for hver dag i et kursus, der finder sted over flere dage.
Agenda + session Vælg denne type for mere komplekse kurser. For eksempel kan du opdele agendaen for kurset i spor og sessioner.
 • Spor – Spor er specifikke emneområder for et kursus.
 • Sessioner – Sessioner underopdeler spor og hjælper med at identificere specifikke processer eller teknikker, der er relevante for sporet.

Kursusopgaver

For hvert kursus kan udføre følgende opgaver.

 • Registrere deltagere
 • Angive en tilmeldingsfrist
 • Angive det mindste og største antal deltagere
 • Tildel et kursussted og et lokale
 • Anbefal hoteller til kursusdeltagere
 • Oprette en kursusbeskrivelse, som derefter kan offentliggøres på Medarbejderselvbetjening

  Bemærk! Du kan kun slette et kursus, hvis ingen har tilmeldt sig kurset.

Kursusstatusser

I følgende tabel vises de mulige statusser for kurser og de handlinger, du kan udføre, når kurset har en bestemt status.

Status Aktioner
Oprettet
 • Angiv og rediger kursusoplysninger.
 • Rediger status for kurset til Åbn, så medarbejderne kan tilmelde sig kurset.
Åben
 • Meld deltagerne til kurset.
 • Fjern deltagere fra kurset.
 • Bekræfte deltageres tilmelding til kurset.
 • Rediger status for kurset til Lukket eller Annulleret.
 • Planlæg spørgeskemaer for deltagere, som har status Bekræftet.
Lukket Du kan genåbne kurset.
Annulleret Du kan genåbne kurset.

Kursusdeltagere

Kursusdeltagere er arbejdere, jobansøgere eller kontaktpersoner, der deltager i et kursus eller anden undervisning. Du kan kun melde deltagere til åbne kurser. Det laveste og højeste antal deltagere, du kan tilmelde et kursus, er angivet i oversigtspanelet Generelt på siden Kurser.

Arbejdsgang

Medarbejdere, der tilmelder sig et kursus på siden Medarbejderselvbetjening, kan få deres tilmelding dirigeret gennem godkendelsesarbejdsgangen. En arbejdsgang kan tildeles til et kursus i oversigtspanelet Generelt på siden Kurser.