Administrere brugersamtykke til apps i Microsoft 365

Denne indstilling styrer, om brugerne kan give samtykke til apps, der bruger OpenID-Forbind og OAuth 2.0 til logon og anmodninger om at få adgang til data. En app kan oprettes fra din egen organisation, eller den kan komme fra Office 365 en anden organisation eller en tredjepart.

Hvis du slår denne indstilling til, vil disse apps bede brugerne om tilladelse til at få adgang til din organisations data, og brugerne kan vælge, om de vil tillade det. Hvis du slår denne indstilling fra, skal administratorer acceptere disse apps, før brugerne kan bruge dem. I dette tilfælde skal du overveje at konfigurere en arbejdsproces for administratorsamtykke i Azure-portalen, så brugere kan sende en anmodning om administratorgodkendelse for at bruge enhver blokeret app.

En bruger kan kun give adgang til apps, som brugeren ejer, og som har adgang Office 365 oplysninger. De kan ikke give en app adgang til andre brugeres oplysninger.

Her kan du se, hvordan du kan slå Brugersamtykke til apps til eller fra.

  1. I Administration skal du gå til siden Indstillinger > Org settingsServices > og derefter vælge Brugersamtykke til apps.

  2. På siden Brugersamtykke til apps skal du vælge indstillingen for at slå brugersamtykke til eller fra.

Konfigurer arbejdsprocessen for administratorsamtykke (artikel)
Administrere samtykke til programmer og vurdere anmodninger om samtykke (artikel)