Flyt brugere til et andet abonnement

Hvis du har mere end ét abonnement, har brugere med en licens til ét abonnement, men vil flytte dem til et andet abonnement, kan du erstatte deres eksisterende licens med en anden.

Før du begynder

Du skal være global administrator, licensadministrator eller brugeradministrator for at tildele licenser. Du kan få flere oplysninger under Om Microsoft 365 administratorroller.

Flyt brugere til et andet abonnement

  1. I Administration skal du gå til siden Brugere > Aktive brugere .
  1. I Administration skal du gå til siden Brugere > Aktive brugere .
  1. Vælg cirklerne ud for navnene på de brugere, du vil erstatte eksisterende licenser for.

  2. Øverst skal du vælge Administrer produktlicenser.

  3. I ruden Administrer produktlicenser skal du vælge Erstat og vælge de licenser, du vil tildele til brugerne.

  4. Vælg Gem ændringer > Luk nederst.

Næste trin

Hvis du ikke vil overdrage ubrugte licenser til andre brugere, kan du overveje at fjerne licenserne fra dit abonnement , så du ikke betaler for flere licenser, end du har brug for.

Tildel licenser til brugere (artikel)
Fjern licenser fra dit abonnement (artikel)
Skift planer manuelt (artikel)
Forstå abonnementer og licenser i Microsoft 365 til virksomheder (artikel)
Køb et andet Microsoft 365 til virksomhedsabonnement (artikel)