Power BI-datakilder

Følgende tabel indeholder de datakilder, som Power BI understøtter for datasæt, herunder oplysninger om DirectQuery og datagatewayen i det lokale miljø. Du kan finde oplysninger om dataflow under Opret forbindelse til datakilder for Power BI-dataflow.

Bemærk

Da denne tabel er så lang, har vi opdelt den alfabetisk for at bevare overskrifterne.

Datakilder A-B

Datakilde Opret forbindelse fra skrivebord Opret forbindelse og opdater fra tjenesten DirectQuery/direkte forbindelse Gateway (understøttes) Gateway (påkrævet) Power BI-dataflow
Access-database Ja Ja Nej Ja 1 Ja Ja
ActiveDirectory Ja Ja Nej Ja Ja Ja
Adobe Analytics Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Amazon Redshift Ja Ja Ja Ja Nej Ja
appFigures Ja Ja Nej Nej Nej Nej
AtScale-kuber Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Azure Analysis Services Ja Ja Ja Nej Nej Nej
Azure Blob Storage Ja Ja Nej Ja Nej Ja
Azure Cosmos DB Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Azure Cost Management Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Azure Data Explorer (Kusto) Ja Ja Ja Ja Nej Ja
Azure Data Lake Storage Gen1 Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Azure Data Lake Storage Gen2 Ja Ja Nej Ja Nej Ja
Azure Databricks Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Azure DevOps Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Azure DevOps Server Ja Ja Nej Ja Ja Nej
Azure HDInsight (HDFS) Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Azure HDInsight Spark Ja Ja Ja Nej Nej Ja
Azure SQL Database Ja Ja Ja Ja Nej Ja
Azure Synapse Ja Ja Ja Ja Nej Ja
Azure Table Storage Ja Ja Nej Ja Nej Ja
BI Connector Ja Ja Ja Ja Ja Nej
BI360 – Budgeting & Financial Reporting Ja Ja Nej Nej Nej Nej

Data kilder C-D

Datakilde Opret forbindelse fra skrivebord Opret forbindelse og opdater fra tjenesten DirectQuery/direkte forbindelse Gateway (understøttes) Gateway (påkrævet) Power BI-dataflow
LDW for data virtualisering Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Data.World – Hent datasæt Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Microsoft Dataverse Ja Ja Ja Nej Nej Ja
Denodo Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Dremio Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Dynamics 365 (online) Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Dynamics 365 Business Central Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Dynamics 365 Business Central (i det lokale miljø) Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Dynamics 365 Customer Insights Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Dynamics NAV Ja Ja Nej Nej Nej Nej

Data kilder E-G

Datakilde Opret forbindelse fra skrivebord Opret forbindelse og opdater fra tjenesten DirectQuery/direkte forbindelse Gateway (understøttes) Gateway (påkrævet) Power BI-dataflow
Emigo-datakilde Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Entersoft Business Suite Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Essbase Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Exasol Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Excel Ja 2 Ja 2 Nej Ja 2 Nej 3 Yes
Fil Ja Ja Nej Ja Ja Ja
Mappe Ja Ja Nej Ja Ja Ja
GitHub Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Google Analytics Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Google BigQuery Ja Ja Ja Ja Nej Ja

Datakilder H-K

Datakilde Opret forbindelse fra skrivebord Opret forbindelse og opdater fra tjenesten DirectQuery/direkte forbindelse Gateway (understøttes) Gateway (påkrævet) Power BI-dataflow
Hadoop File (HDFS) Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Hive LLAP Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Interaktiv HDInsight-forespørgsel Ja Ja Ja Nej Nej Nej
IBM DB2 Ja Ja Ja 7 Ja Nej Ja
IBM Informix Database Ja Ja Nej Ja Nej Nej
IBM Netezza Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Impala Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Indexima Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Industrial App Store Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Information Grid Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Intersystems IRIS Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Intune Data Warehouse Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Jethro ODBC Ja Ja Ja Ja Ja Nej
JSON Ja Ja Nej Ja** Nej 3 Ja
Kyligence Enterprise Ja Ja Ja Ja Ja Nej

M-O-datakilder

Datakilde Opret forbindelse fra skrivebord Opret forbindelse og opdater fra tjenesten DirectQuery/direkte forbindelse Gateway (understøttes) Gateway (påkrævet) Power BI-dataflow
MailChimp Ja Ja Nej Nej Nej Nej
MariaDB Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Marketo Ja Ja Nej Nej Nej Nej
MarkLogic ODBC Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Microsoft Azure Consumption Insights Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Microsoft Exchange Ja Ja Nej Ja Nej Nej
Microsoft Exchange Online individuelle konti 8 Ja Ja Nej Nej Nej Ja
Microsoft Graph Security Ja Ja Nej Ja Nej Nej
Mixpanel Ja Ja Nej Nej Nej Nej
MySQL Ja Ja Nej Ja Ja Ja
OData Ja Ja Nej Ja Nej Ja
ODBC Ja Ja Nej Ja Ja Ja
OleDb Ja Ja Nej Ja Ja Nej
Oracle Ja Yes Ja 9 Ja Ja Yes

Datakilder P-R

Datakilde Opret forbindelse fra skrivebord Opret forbindelse og opdater fra tjenesten DirectQuery/direkte forbindelse Gateway (understøttes) Gateway (påkrævet) Power BI-dataflow
Paxata 6 Ja Ja Nej Ja Nej Nej
PDF Ja Ja Nej Ja Nej 3 Yes
Planview Enterprise One – CTM Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Planview Enterprise One – PRM Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Planview Projectplace Ja Ja Nej Nej Nej Nej
PostgreSQL Ja Ja Ja Ja Nej Ja
Power BI-dataflow Ja Ja Nej Nej Nej Ja
Power BI-datasæt Ja Ja Ja Nej Nej Nej
Dataflow for Power Platform Ja Ja Nej Nej Nej Ja
Python-script Ja Ja 4 No Ja 4 Ja Nej
QubolePresto Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Quick Base Ja Ja Nej Ja Ja Nej
QuickBooks Online Ja Ja Nej Nej Nej Nej
R-script Ja Ja 4 No Ja 4 Nej Nej
Roamler Ja Ja Nej Ja Nej Nej

Data kilder S

Datakilde Opret forbindelse fra skrivebord Opret forbindelse og opdater fra tjenesten DirectQuery/direkte forbindelse Gateway (understøttes) Gateway (påkrævet) Power BI-dataflow
Salesforce-objekter Ja Ja Nej Nej Nej Ja
Salesforce-rapporter Ja Ja Nej Nej Nej Ja
SAP Business Warehouse-meddelelsesserver Ja Ja Ja Ja Ja Ja
SAP Business Warehouse-server Ja Ja Ja Ja Ja Ja
SAP HANA Ja Ja Ja Ja Ja Yes
SharePoint-mappe Ja Ja Nej Ja Nej 4 Yes
SharePoint-liste Ja Ja Nej Ja Nej 4 Ja
SharePoint Online-liste Ja Ja Nej Ja Nej Ja
Smartsheet Ja Ja Nej Nej Nej Ja
Snowflake Ja Ja Ja Ja Nej Ja
Spark Ja Ja Ja Ja Nej Ja
SparkPost Ja Ja Nej Nej Nej Nej
SQL Server Ja Ja Ja Ja Ja Ja
SQL Server Analysis Services Ja Nej Ja Ja Ja Nej
Stripe Ja Ja Nej Nej Nej Nej
SurveyMonkey Ja Ja Nej Ja Nej Nej
SweetIQ Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Sybase Ja Ja Nej Ja Ja Yes

Datakilder T-Z

Datakilde Opret forbindelse fra skrivebord Opret forbindelse og opdater fra tjenesten DirectQuery/direkte forbindelse Gateway (understøttes) Gateway (påkrævet) Power BI-dataflow
TeamDesk Ja Ja Nej Ja Nej Nej
TenForce Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Teradata Ja Ja Ja Ja Ja Yes
Tekst/CSV Ja Ja Nej Ja Nej 3 Yes
Twilio Ja Ja Nej Nej Nej Nej
tyGraph Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Vertica Ja Ja Ja Ja Ja Yes
Web Ja Ja Nej Ja Ja 6 Yes
Webtrends Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Workforce Dimensions Ja Ja Nej Ja Nej Nej
XML Ja Ja Nej Ja Nej 4 Yes
Zendesk Ja Ja Nej Nej Nej Nej

1 Understøttes med ACE OLEDB-provideren installeret på samme maskine som gatewayen.

2 Excel 1997-2003 filer (.xls) kræver es OLEDB-provideren.

3 kræves for versionen af teknologien i det lokale miljø.

4 understøttes kun med den personlige gateway.

5 kræves til .html, .xls og Access-databaser

6 paxatas understøttes i den version af Power BI Desktop, der er optimeret til Power BI-rapportserver. Den understøttes ikke i Power BI-rapporter, der er publiceret til Power BI-rapportserver. Du finder listen over understøttede datakilder i Power BI-rapportdatakilderne på Power BI-rapportserver.

7 directquery fungerer korrekt sammen med ibm DB2-forbindelsen i Power BI Desktop, men DirectQuery fungerer ikke sammen med ibm db2, når ibm-driveren bruges til at oprette forbindelse til ibm db2.

8 tilbagevendende møder kan ikke vises, når de importeres ved hjælp af Exchange Online connector.

9 decimal præcision er begrænset til 15.

Overvejelser og begrænsninger

 • Mange dataconnectors til Power BI Desktop kræver Internet Explorer 10 (eller nyere) til godkendelse.
 • Nogle datakilder, som er tilgængelige i Power BI Desktop, er optimeret til Power BI-rapportserver, men understøttes ikke, når der publiceres til Power BI-rapportserver. Du finder listen over understøttede datakilder i Power BI-rapportdatakilderne på Power BI-rapportserver.
 • Power BI Desktop og Power BI-tjenesten kan sende flere forespørgsler for en given forespørgsel for at få skemaoplysninger eller selve dataene, afhængigt af om data cachelagres. Denne funktionsmåde er tilst ud fra et design.

Enkeltlogon til DirectQuery-kilder

Når indstillingen for enkeltlogon er aktiveret, og dine brugere får adgang til rapporter, som er baseret på datakilden, sender Power BI deres godkendte Azure AD-legitimationsoplysninger i forespørgslerne til den underliggende datakilde. På den måde kan Power BI overholde de sikkerhedsindstillinger, der er konfigureret på datakildeniveauet. Indstillingen for SSO gælder for alle datasæt, der bruger denne datakilde. Den påvirker ikke den godkendelsesmetode, der bruges til import af scenarier. Følgende datakilder understøtter enkeltlogon for forbindelser via DirectQuery:

 • Azure Data Explorer
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse
 • Impala
 • SAP HANA
 • SAP BW
 • SAP BW-meddelelsesserver
 • Snowflake
 • Spark
 • SQL Server
 • Teradata

Næste trin

Opret forbindelse til data i Power BI Desktop
Brug af DirectQuery in Power BI
Hvad er en datagateway i det lokale miljø?
Power BI-rapportdatakilder på Power BI-rapportserver