Oprettelse af rapporter i Power BI ved hjælp af tilgængelighedsværktøjer

Power BI har mange indbyggede egenskaber til skabere af rapporter, der bruger tilgængelighedsværktøjer, som kan hjælpe med processen.

Press the Alt key to see KeyTips

Denne artikel indeholder en beskrivelse af de mange typer af tilgængelighedsværktøjer, der er tilgængelige til skabere af rapporter i Power BI Desktop.

Navigation på programniveau

Når du navigerer i Power BI Desktop, kan du flytte fokus til hovedområderne i programmet ved at trykke på Ctrl + F6. Skift af fokus i hovedområdet i Power BI Desktop sker i følgende rækkefølge:

 1. Objekter på lærredet
 2. Sidefaner
 3. Ruder (hver enkel separat, fra venstre mod højre for dem, der er åbne)
 4. Vis navigator
 5. Sidefod
 6. Log på
 7. Gul linje med advarsel/fejl/opdateringer

Almindelige procedurer i Power BI omfatter i de fleste tilfælde brug af Enter til at vælge – eller åbne – et område og derefter brug af Esc til at afslutte.

Navigation på båndet

Tryk på Alt for at se de små bokse kaldet Tastetip over hver kommando, som er tilgængelig i den aktuelle visning på båndet. Derefter kan du trykke på det bogstav, der vises i Tastetip, og som svæver over den kommando, du vil bruge.

På følgende billede er der f.eks. blevet trykket på Alt-tasten for at få vist Tastetip, der indeholder bogstaverne for tilgængelige tilgængelighedskommandoer. Hvis du trykker på M, åbnes fanen Udformning på båndet.

Press the Alt key to see KeyTips

Du kan måske se flere Tastetip, afhængigt af hvilket bogstav du trykker på. Hvis fanen Hjem f.eks. er aktiv, og du trykker på W, vises fanen Vis sammen med Tastetip for grupperne på denne Vis-båndfane. Du kan fortsætte med at trykke på bogstaver, der vises i Tastetip, indtil du trykker på bogstavet for den specifikke kommando, du vil bruge. Tryk på Escfor at gå til det forrige sæt Tastetip. Tryk på Alt for at annullere den handling, du er i gang med, og skjule Tastetip.

Navigation i ruden Visualiseringer

Hvis du vil navigere til ruden Visualiseringer, skal du først sørge for, at fokus er på ruden, ved at trykke på Ctrl + F6, indtil du når den pågældende rude. Når en bruger navigerer gennem ruden Visualiseringer, lander fokus først på overskriften. Fra toppen er tabulatorrækkefølgen, som vist på følgende billede:

 1. Overskriften
 2. Udvid/skjul-vinklen
 3. Ikonet for den første visualisering

Tab order for panes

Når du kommer til visualiseringerne, kan du bruge piletasterne til at navigere til en bestemt visualisering og trykke på Enter for at vælge den. Hvis du bruger en skærmlæser, fortæller den, om du har oprettet et nyt diagram, og hvilken type det er, eller den fortæller dig, at du har ændret et diagram af en bestemt type til en anden diagramtype.

Efter afsnittet med visualiseringer i ruden skifter fokus til rudepivots, som vist på følgende billede.

Pane pivots

Når fokus er på rudepivots, lander du kun på ikonet for den rude, der valgt, når du bruger tabulatortasten. Brug piletasterne til at skifte til andre ruder.

Feltbrønd

Når fokus er på rudepivots, som beskrevet i forrige afsnit, avancerer du til Feltbrønden ved at trykke på tabulatortasten igen.

I Feltbrønden flyttes fokusrækkefølgen til:

 1. Titlen på hver brønd (først)
 2. Efterfulgt af et givet felt i hver brønd (næste)
 3. Knappen på rullelisten for at åbne feltmenuen (derefter)
 4. Derefter knappen til fjernelse (sidst)

På følgende billede kan du se forløbet af denne fokusrækkefølge.

Field well focus progression

En skærmlæser læser navnet på brønden og dens værktøjstip op. For hvert felt i en brønd læser skærmlæseren navnet på feltet og dets værktøjstip op. Hvis en brønd er tom, skal fokus flyttes til hele den tomme brønd. Skærmlæseren bør læse navnet på brønden og værktøjstippet op, samt at den er tom.

Når feltmenuen er åben, kan du flytte gennem den ved hjælp af tabulatortasten, Shift + tabulatortasten eller piletasterne opned. En skærmlæser læser navnene på indstillingerne op.

Hvis du vil flytte et felt fra én bucket i feltbrønden til en anden bucket, kan du bruge tastaturet og vælge indstillingen Flyt til i menuen i feltbrønden, som vist på følgende billede.

Move a field using the menu

Ruden Formatering

Fokusrækkefølgen for ruden Formatering går fra toppen og derefter nedad i kortrækkefølgen. Fokus flyttes efter kortets navn efterfulgt af til/fra-knappen, hvis den findes. Når fokus er på kortets navn, læser en skærmlæser navnet på kortet op, og om kortet er udvidet eller skjult. Du kan trykke på Enter for at udvide eller skjule kortet. Tasten Enter kan også bruges til at skifte til/fra-knappen mellem Til og Fra.

Focus progression on the Formatting pane

Hvis et kort er åbent, flyttes der med tabulatortasten gennem kontrolelementerne på kortet, før der fortsættes til næste kort. For kontrolelementerne på et kort læser en skærmlæser titlen, den aktuelle værdi og typen af kontrolelement op.

Focus progression for an open card

Navigation på listen Felter

Du kan trykke på tabulatortasten for at navigere på listen Felter. På samme måde som med ruden Formatering flytter fokusrækkefølgen rundt i følgende rækkefølge, hvis tabellerne er skjult:

 1. Overskrift på listen Felter
 2. Søgelinjen
 3. Hvert tabelnavn

Focus progression for Fields list

Hvis du vil udvide alle tabeller i brønden Felter, skal du trykke på Alt + Skift + 9. Hvis du vil skjule alle tabeller, skal du trykke på Alt + Skift + 1. Hvis du vil udvide en enkelt tabel, skal du trykke på pil til højre. Hvis du vil skjule en enkelt tabel, skal du trykke på pil til venstre. På samme måde som med ruden Formatering indeholder listen Felter de felter, der vises, når tabulatortasten bruges til at navigere, hvis en tabel er udvidet. En skærmlæser læser op, om du har udvidet eller skjult en tabel.

Focus progression for Fields list with expanded tables

Du kan markere et felt ved at navigere til det ønskede felt og trykke på Enter. En skærmlæser læser det felt, som fokus er på, op, og om feltet er markeret eller ikke markeret.

Brugere, der anvender en mus, trækker og slipper typisk felter til lærredet eller de relevante filterbuckets, de ønsker. Hvis du vil bruge dit tastatur, kan du føje et felt til en filterbucket ved at angive et felts genvejsmenu ved at trykke på Skift + F10, bruge piletasterne til at navigere til Føj til filtre og derefter trykke på Enter på den filtertype, du vil føje feltet til.

Add a field to a filter bucket

Navigation i ruden Markering

I ruden Markering er forløbet af fokus som følger:

 1. Overskrift
 2. Knappen Afslut
 3. Skifter til lag-/tabulatorrækkefølge
 4. Knappen Flyt op i lag
 5. Knappen Flyt ned i lag
 6. Knappen Vis
 7. Knappen Skjul
 8. Objekter

Selection pane focus progression

Du kan flytte gennem fokusrækkefølgen ved hjælp af tabulatortasten og trykke på Enter for at vælge det element, du er interesseret i.

Når du kommer til skifteren til lag-/tabulatorrækkefølge, skal du bruge pil til venstre og pil til højre for at skifte mellem lag- og tabulatorrækkefølgen.

Når du kommer til objekterne i ruden Markering, skal du trykke på F6 for at aktivere ruden Markering. Når du har aktiveret ruden Markering, kan du bruge pil op/ned til at navigere til de forskellige objekter i ruden Markering. Når du har navigeret til et objekt af interesse, er der nogle forskellige handlinger, du kan udføre:

 • Tryk på Ctrl + Skift + S for at skjule/vise et objekt
 • Tryk på Ctrl + Skift + F for at flytte et objekt op i lagrækkefølgen
 • Tryk på Ctrl + Skift + B for at flytte et objekt ned i lagrækkefølgen
 • Tryk på Ctrl + mellemrum for at vælge flere objekter

Dialogbokse i Power BI Desktop

Alle dialogbokse i Power BI Desktop er tilgængelige via tastaturnavigation og fungerer med skærmlæsere.

Dialogbokse i Power BI Desktop omfatter følgende:

 • Dialogboksen Hurtigmåling
 • Dialogboksen Betinget formatering & af datalinjer
 • Dialogboksen & Spørgsmål og svar
 • Dialogboksen Introduktion
 • Dialogboksen med menuen Filer og Om
 • Advarselslinjen
 • Dialogboksen til Gendannelse af fil
 • Dialogboksen Frowns

Understøttelse af stor kontrast

Når du bruger tilstande for stor kontrast i Windows, anvendes disse indstillinger og den valgte farvepalet også i rapporter i Power BI Desktop.

High contrast settings in Windows

Power BI Desktop registrerer automatisk, hvilket tema med stor kontrast Windows bruger, og anvender indstillingerne i dine rapporter. Farverne med høj kontrast følger også rapporten, når den publiceres på Power BI-tjenesten eller andre steder.

High contrast windows settings

Næste trin

Samlingen af artikler om tilgængelighed i Power BI er som følger: