Tilføj en rulleskærm i PowerAppsAdd a scrolling screen in PowerApps

Opret et skærmbillede, som brugerne kan rulle op og ned for at få vist forskellige elementer.Create a screen that users can scroll to show different items. Du vil måske oprette en app, der viser data i et søjlediagram og kurvediagram.For example, you might want to create an app that displays data in a column chart and line chart. Ved at tilføje en rulleskærm kan du tilføje flere kontrolelementer, som brugerne kan få vist, hvis de ruller op og ned.By adding a scrolling screen, you can add multiple controls, which users can display if they scroll.

Når du tilføjer flere kontrolelementer i en sektion, bevarer kontrolelementerne deres relative placeringer i den pågældende sektion, uanset om der anvendes en telefonapp eller en tabletapp.When you add multiple controls in a section, the controls maintain their relative positions within that section, regardless if it's a phone app or a tablet app. Bemærk, at skærmens størrelse og retning kan være afgørende for, hvordan sektionerne er arrangeret.Note that the screen size and orientation may determine how the sections are arranged.

 

ForudsætningerPrerequisites

Opret en rulleskærmCreate a scrolling screen

 1. På fanen Home skal du klikke eller trykke på New screen:On the Home tab, click or tap New screen:

  Mulighed for at føje en skærm til en app

 2. På fanen Home skal du klikke eller trykke på Layouts og derefter klikke eller trykke på valgmuligheden for at tilføje et uendeligt rullelærred:On the Home tab, click or tap Layouts, and then click or tap the option to add an infinite scrolling canvas:

  Mulighed for at tilføje et uendeligt rullelærred

  Lærredet er tilføjet:The canvas is added:

  Et skærmbillede med et uendeligt rullelærred, som det vises som standard

Tilføj elementerAdd elements

Lad os nu føje nogle kontrolelementer til lærredet for at se, hvordan rulleskærmen fungerer.Now, let's add some controls to the canvas to see how the scrolling screen works.

 1. Klik eller tryk på Add an item from the Insert tab på det lærred, du har tilføjet.In the canvas you added, click or tap Add an item from the Insert tab.

 2. På fanen Insert skal du klikke eller trykke på Charts, og derefter klikke eller trykke på Column Chart.On the Insert tab, click or tap Charts, and then click or tap Column Chart.

  Mulighed for at tilføje et søjlediagram

  Et søjlediagram vises på det første kort på skærmen:A column chart appears in the first card on the screen:

  Standardsøjlediagram

 3. På fanen Insert skal du klikke eller trykke på Text og derefter klikke eller trykke på Pen input:On the Insert tab, click or tap Text, and then click or tap Pen input:

  Mulighed for at tilføje et pennekontrolelement

 4. Flyt pennekontrolelementet ned under diagrammet, og skift størrelsen på pennekontrolelementet for at dække det nederste af kortet:Move the pen control below the chart, and resize the pen control to cover the bottom of the card:

  Flyt og tilpas størrelsen af pennekontrolelementet

Tilføj en sektionAdd a section

Lad os nu tilføje et andet kort med et andet kontrolelement.Now, let's add another card with another control.

 1. Nederst på skærmbilledet skal du klikke eller trykke på Add section:Near the bottom of the screen, click or tap Add section:

  Mulighed for at tilføje en sektion

  Der føjes et nyt kort til skærmen:A new card is added to the screen:

  Et nyt kort under standardsektionen

 2. Mens kortet stadig er valgt, skal du gå til fanen Insert, klikke eller trykke på Charts og derefter klikke eller trykke på Line chart.With the card still selected, go to the Insert tab, click or tap Charts, and then click or tap Line chart.

  Det nye diagram er for stort til at blive vist på skærmen med de andre kontrolelementer:The new chart is too big to appear on the screen with the other controls:

  Et kurvediagram, der er tilføjet nederst på det nye kort

 3. Åbn eksempelvisning ved at trykke på F5 (eller ved at klikke eller trykke på afspilningsikonet i øverste højre hjørne).Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play icon near the upper-right corner).

  Åbn eksempelvisningen

 4. Rul ned for at få vist det nye kurvediagram.Scroll down to display the new line chart.

  Kurvediagrammet vises i eksemplet