Opdag apps via AppSourceDiscover apps via AppSource

De apps, du bygger og udgiver med PowerApps, opleves og bruges fra i dag i Dynamics 365 på internettet.Starting today, the apps you build and publish with PowerApps will be discovered and used in Dynamics 365 on the web. Det viser alle dine apps – apps, som du specifikt har valgt at bruge (dvs. ved at starte dem fra en mail med deling eller ved at åbne dem fra AppSource), eller som en administrator har klargjort til dig.It displays all of your apps -- the apps that you've specifically chosen to use (that is, by launching from a share email or opening from AppSource) or that an admin has provisioned for you. Dette omfatter alle dine apps fra PowerApps samt Dynamics 365-programmer fra Microsoft.This includes all of your apps from PowerApps, as well as Dynamics 365 applications from Microsoft. Du kan søge efter apps, filtrere efter miljø, og fastgøre de apps, du oftest bruger, til toppen af siden.You can search for apps, filter by environment, and pin the apps you use most frequently to the top of the page.

Apps på Dynamics 365

Microsoft AppSource er nu integreret på startsiden i Dynamics 365 og i hele den fælles navigation.Microsoft AppSource is now embedded in the Dynamics 365 home page and throughout the common navigation. Det indeholder nu et privat galleri af apps, der er tilgængelige for dig, inden for din virksomhed.It now includes a private gallery of apps available to you within your company. Vælg Get more apps på startsiden eller i opgaveruden, og naviger til fanen My Organisation for at se apps, der er tilgængelige for dig.Select Get more apps from the home page or task pane, and navigate to the My Organization tab to see apps that are available to you.

Apps på Dynamics 365

Apps bygget med PowerApps og delt med en sikkerhedsgruppe eller hele virksomheden med tilladelsen User vises her som standard i stedet for at overfylde din startside.Apps built with PowerApps and shared with a security group or the entire company with User permission will appear here, instead of cluttering your home page by default. Når du får en app fra AppSource, vil den blive vist på startsiden og være let tilgængelig i hele oplevelsen.When you get an app from AppSource, it will then appear on the home page and be easily accessible throughout the experience.

Apps på Dynamics 365