Opret en app fra bunden af vha. en Common Data Service-databaseCreate an app from scratch using a Common Data Service database

Opret en app til administration af data, der er gemt i Common Data Service, vha. standardenheder (som er indbygget), brugerdefinerede enheder (som din organisation opretter) eller begge dele.Build an app to manage data that's stored in the Common Data Service, using standard entities (which are built in), custom entities (which your organization creates), or both.

Når du opretter en app fra Common Data Model, behøver du ikke at oprette en connector fra Microsoft PowerApps, som du gør med datakilder såsom SharePoint, Dynamics 365 og Salesforce.When you build an app from the Common Data Service, you don't need to create a connection from Microsoft PowerApps, as you do with data sources such as SharePoint, Dynamics 365, or Salesforce. Du skal bare angive de enheder, du vil vise, administrere eller bruge for begge aktiviteter i appen.You only need to specify the entities that you want to show, manage, or use for both activities in the app.

  1. Opret en Common Data Service-database.Create a Common Data Service database. Du kan finde flere oplysninger under Opret en Common Data Service-database.For more information, see Create a Common Data Service database.
  2. I navigationsruden til venstre på powerapps.com skal du klikke eller trykke på Ny app.On powerapps.com, in the left navigation pane, click or tap New app.
  3. I den viste dialogboks skal du klikke eller trykke på PowerApps Studio til web.In the dialog box that appears, click or tap PowerApps Studio for web. (Du kan også klikke eller trykke på PowerApps Studio til Windows, og derefter følge vejledningen for at installere PowerApps Studio til Windows.(You can also click or tap PowerApps Studio for Windows, and then follow the instructions to install PowerApps Studio for Windows. Selvom der i instruktionerne står PowerApps Studio til web, gælder instruktionerne også for Microsoft Windows-appen).Although the instructions that follow use PowerApps Studio for web, the instructions for the Microsoft Windows app are similar.)
  4. Under Start med et tomt lærred eller en skabelon skal du klikke eller trykke på Telefonlayout på feltet Tom app.Under Start with a blank canvas or template, click or tap Phone layout on the Blank app tile.
  5. Hvis du bliver bedt om det, skal du klikke eller trykke på Spring over for at springe selvstudiet over.If prompted, click or tap Skip to skip the tutorial.
  6. Klik eller tryk på fanen Indhold.Click or tap the Content tab.
  7. Klik eller tryk på Datakilder.Click or tap Data sources.
  8. I ruden længst til højre skal du klikke eller trykke på Tilføj datakilde.In the rightmost pane, click or tap Add data source.
  9. Klik eller tryk på den Common Data Service, du vil bruge.Click or tap the Common Data Service that you want to use.
  10. Markér afkrydsningsfeltet for en eller flere enheder, du vil bruge, på listen over enheder, og klik eller tryk derefter på Opret forbindelse.In the list of entities, select the check box for one or more entities that you want to use, and then click or tap Connect.

De angivne enheder vises på listen over datakilder, og du kan oprette din app som beskrevet under Opret en app fra bunden af.The entities that you specified appear in the list of data sources, and you can build your app as Create an app from scratch describes.