Slet en brugerdefineret enhedDelete a custom entity

Du kan slette brugerdefinerede enheder, men ikke standardenheder.You can delete custom entities, but you can't delete standard entities.

  1. powerapps.com skal du udvide sektionen Common Data Service og klikke eller trykke på Entities (Enheder) i navigationsruden til venstre.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane. Du kan filtrere listen over enheder ved at skrive et eller flere tegn i søgelinjen over listen.You can filter the list of entities by typing one or more characters in the search bar above the list.
  2. Klik eller tryk på den enhed, der skal slettes, på listen over enheder, og klik eller tryk derefter på skraldespandsikonet i øverste højre hjørne.In the list of entities, click or tap the entity to delete, and then click or tap the trash bin button in the upper-right corner.
  3. Klik eller tryk på Slet i den dialogboks, der vises, for at slette enheden.In the dialog box that appears, click or tap Delete to delete the entity.

Bemærk

Når du sletter en enhed, sletter du både dens definition og alle de data, den indeholder.When you delete an entity, you delete both the entity definition and all data that the entity contains.

Bemærk

Du kan beskadige en app, hvis du sletter en enhed, der bruges i den pågældende app.You might break an app if you delete an entity that is used in that app.

Bemærk

Hvis enhed A har opslagsfelter til enhed B, skal du evt. slette enhed B, før du kan slette enhed A.If entity A has lookup fields to entity B, you might have to delete entity B before you can delete entity A.