Funktionerne Day, Month, Year, Hour, Minute, Second og Weekday i PowerAppsDay, Month, Year, Hour, Minute, Second, and Weekday functions in PowerApps

Returnerer individuelle komponenter af en værdi for dato og klokkeslæt.Returns individual components of a Date/Time value.

BeskrivelseDescription

Funktionen Day returnerer dagkomponenten for dato- og klokkeslætsværdien i området fra 1 til 31.The Day function returns the day component of a Date/Time value, ranging from 1 to 31.

Funktionen Month returnerer månedskomponenten for dato- og klokkeslætsværdien i området fra 1 til 12.The Month function returns the month component of a Date/Time value, ranging from 1 to 12.

Funktionen Year returnerer årskomponenten for dato- og klokkeslætsværdien med start fra 1900.The Year function returns the year component of a Date/Time value, starting with 1900.

Funktionen Hour returnerer timekomponenten for dato- og klokkeslætsværdien i området fra 0 (12:00 AM) til 23 (11:00 PM).The Hour function returns the hour component of a Date/Time value, ranging from 0 (12:00 AM) to 23 (11:00 PM).

Funktionen Minute returnerer minutkomponenten for dato- og klokkeslætsværdien i området fra 0 til 59.The Minute function returns the minute component of a Date/Time value, ranging from 0 to 59.

Funktionen Second returnerer sekundkomponenten for dato- og klokkeslætsværdien i området fra 0 til 59.The Second function returns the second component of a Date/Time value, ranging from 0 to 59.

Funktionen Weekday returnerer ugedagen for dato- og klokkeslætsværdien.The Weekday function returns the weekday of a Date/Time value. Resultaterne er som standard i området 1 (søndag) til 7 (lørdag).By default, the result ranges from 1 (Sunday) to 7 (Saturday). Du kan angive et andet område med en funktionskode til ugedag i Microsoft Excel eller en StartOfWeek-optællingsværdi:You can specify a different range with an Microsoft Excel Weekday function code or a StartOfWeek enumeration value:

Excel-kodeExcel code StartOfWeek-optællingStartOfWeek enumeration BeskrivelseDescription
1, 171, 17 StartOfWeek.SundayStartOfWeek.Sunday Tallene 1 (søndag) til 7 (lørdag).Numbers 1 (Sunday) through 7 (Saturday). Standard.Default.
2, 112, 11 StartOfWeek.MondayStartOfWeek.Monday Tallene 1 (mandag) til 7 (søndag).Numbers 1 (Monday) through 7 (Sunday).
33 StartOfWeek.MondayZeroStartOfWeek.MondayZero Tallene 0 (mandag) til 6 (søndag).Numbers 0 (Monday) through 6 (Sunday).
1212 StartOfWeek.TuesdayStartOfWeek.Tuesday Tallene 1 (tirsdag) til 7 (mandag).Numbers 1 (Tuesday) through 7 (Monday).
1313 StartOfWeek.WednesdayStartOfWeek.Wednesday Tallene 1 (onsdag) til 7 (tirsdag).Numbers 1 (Wednesday) through 7 (Tuesday).
1414 StartOfWeek.ThursdayStartOfWeek.Thursday Tallene 1 (torsdag) til 7 (onsdag).Numbers 1 (Thursday) through 7 (Wednesday).
1515 StartOfWeek.FridayStartOfWeek.Friday Tallene 1 (fredag) til 7 (torsdag).Numbers 1 (Friday) through 7 (Thursday).
1616 StartOfWeek.SaturdayStartOfWeek.Saturday Tallene 1 (lørdag) til 7 (fredag).Numbers 1 (Saturday) through 7 (Friday).

Alle funktioner returnerer et tal.All functions return a number.

Se Arbejde med datoer og klokkeslæt for at få flere oplysninger.See working with dates and times for more information.

SyntaksSyntax

Day( DateTime )Day( DateTime )
Month( DateTime )Month( DateTime )
Year( DateTime )Year( DateTime )
Hour( DateTime )Hour( DateTime )
Minute( DateTime )Minute( DateTime )
Second( DateTime )Second( DateTime )

  • DateTime – påkrævet.DateTime - Required. Dato- og klokkeslætsværdi, der skal beregnes.Date/Time value to operate on.

Weekday( DateTime [, WeekdayFirst ] )Weekday( DateTime [, WeekdayFirst ] )

  • DateTime – påkrævet.DateTime - Required. Dato- og klokkeslætsværdi, der skal beregnes.Date/Time value to operate on.
  • WeekdayFirst – valgfri.WeekdayFirst - Optional. Excel-kode, som angiver, hvilken dag ugen starter.Excel code specifying which day starts the week. Hvis ikke angivet, bruges 1 (søndag først).If not supplied, 1 (Sunday first) is used.

EksemplerExamples

I følgende eksempel er det aktuelle tidspunkt 3:59:37 PMtorsdag den 9. april 2015.For the following example, the current time is 3:59:37 PM on Thursday, April 9, 2015.

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Year( Now() )Year( Now() ) Returnerer årskomponenten for det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato.Returns the year component of the current time and date. 20152015
Month( Now() )Month( Now() ) Returnerer månedskomponenten for det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato.Returns the month component of the current time and date. 44
Day( Now() )Day( Now() ) Returnerer dagskomponenten for det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato.Returns the day component of the current time and date. 99
Hour( Now() )Hour( Now() ) Returnerer timekomponenten for det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato.Returns the hour component of the current time and date. 1515
Minute( Now() )Minute( Now() ) Returnerer minutkomponenten for det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato.Returns the minute component of the current time and date. 5959
Second( Now() )Second( Now() ) Returnerer sekundkomponenten for det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato.Returns the minute component of the current time and date. 3737
Weekday( Now() )Weekday( Now() ) Returnerer ugedagskomponenten for det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato ved hjælp af standardstart på ugen som søndag.Returns the weekday component of the current time and date, using the default start of the week as Sunday. 55
Weekday( Now(), 14 )Weekday( Now(), 14 ) Returnerer ugedagskomponenten for det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato ved hjælp af en Excel-kode for an angive start på ugen som torsdag.Returns the weekday component of the current time and date, using an Excel code to specify the start of the week as Thursday. 11
Weekday( Now(), StartOfWeek.Wednesday )Weekday( Now(), StartOfWeek.Wednesday ) Returnerer ugedagskomponenten for det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato ved hjælp af en StartOfWeek-optælling for at angive start på ugen som onsdag.Returns the weekday component of the current time and date, using a StartOfWeek enumeration to specify the start of the week as Wednesday. 22