Funktionen Defaults i PowerAppsDefaults function in PowerApps

Returnerer standardværdierne for en datakilde.Returns the default values for a data source.

BeskrivelseDescription

Brug funktionen Defaultstil at udfylde en indtastningsformular på forhånd, så det er nemmere for brugeren at udfylde resten.Use the Defaults function to pre-populate a data entry form, making it easier to fill.

Denne funktion returnerer en post, der indeholder standardværdier for datakilden.This function returns a record that contains the default values for the data source. Hvis en kolonne i datakilden ikke indeholder en standardværdi, vil den egenskab ikke blive vist.If a column within the data source doesn't have a default value, that property won't be present.

Det kan variere, hvor mange standardværdier datakilder indeholder, og nogle vil slet ikke indeholde standardværdier.Data sources vary in how much default information they provide, including not providing any at all. Når du arbejder med en samling eller en anden datakilde, der ikke understøtter standardværdier, vil funktionen Defaults returnere en tom post.When you work with a collection or another data source that doesn't support default values, the Defaults function will return an empty record.

Du kan kombinere funktionen Defaults med funktionen Patch for at oprette en post.You can combine the Defaults function with the Patch function to create a record.

SyntaksSyntax

Defaults(Datakilde)Defaults( DataSource )

  • Datakilde – påkrævet.DataSource – Required. Den datakilde, du vil hente standardværdier fra.The data source for which you want default values.

EksemplerExamples

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Defaults( Resultater )Defaults( Scores ) Returnerer standardværdierne for datakilden Resultater.Returns the default values for the Scores data source. { Resultater: 0 }{ Score: 0 }