Funktionen Find i PowerAppsFind function in PowerApps

Finder en tekststreng, hvis den findes i en anden streng.Finds a string of text, if it exists, within another string.

BeskrivelseDescription

Funktionen Find søger efter en tekststreng i en anden tekststreng og skelner mellem store og små bogstaver.The Find function looks for a string within another string and is case sensitive. For at ignorere forskel på store og små bogstaver skal du først bruge funktionen Lower på argumenterne.To ignore case, first use the Lower function on the arguments.

Find returnerer startpositioner for den streng, der blev fundet.Find returns the starting position of the string that was found. Position 1 er det første tegn i strengen.Position 1 is the first character of the string. Find returnerer tom, hvis strengen, du søger i, ikke indeholder strengen, du søger efter.Find returns blank if the string in which you're searching doesn't contain the string for which you're searching.

SyntaksSyntax

Find( FindString, WithinString [, StartingPosition ] )Find( FindString, WithinString [, StartingPosition ] )

  • FindString – påkrævet.FindString - Required. Strengen, du vil søge efter.The string to find.
  • WithinString – påkrævet.WithinString - Required. Strengen, der skal søges i.The string to search within.
  • StartingPosition – valgfri.StartingPosition - Optional. Startpositionen, hvorfra søgningen skal starte.The starting position to start searching. Position 1 er det første tegn.Position 1 is the first character.