Funktionerne Lower, Upper og Proper i PowerAppsLower, Upper, and Proper functions in PowerApps

Konverterer bogstaver i en tekststreng til ord kun med små bogstaver, store bogstaver eller korrekt brug af store og små bogstaver.Converts letters in a string of text to all lowercase, all uppercase, or proper case.

BeskrivelseDescription

Funktionerne Lower, Upper og Proper konverterer brugen af store og små bogstaverer i en tekststreng.The Lower, Upper, and Proper functions convert the case of letters in strings.

 • Lower konverterer alle store bogstaver til små bogstaver.Lower converts any uppercase letters to lowercase.
 • Upper konverterer alle små bogstaver til store bogstaver.Upper converts any lowercase letters to uppercase.
 • Proper konverterer det første bogstav i hvert ord til stort bogstav, hvis det er skrevet med lille, og konverterer alle andre store bogstaver til små bogstaver.Proper converts the first letter in each word to uppercase if it's lowercase and converts any other uppercase letters to lowercase.

Ved alle tre funktioner ignoreres tegn, der ikke er bogstaver.All three functions ignore characters that aren't letters.

Hvis du sender en enkelt streng, er returværdien den konverterede version af denne streng.If you pass a single string, the return value is the converted version of that string. Hvis du sender en tabel med en enkelt kolonne, der indeholder strenge, er returværdien en tabel med en enkelt kolonne over konverterede strenge.If you pass a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of converted strings. Hvis du har en tabel med flere kolonner, kan du omdanne den til en tabel med en enkelt kolonne, som det beskrives under arbejde med tabeller.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SyntaksSyntax

Lower(String)Lower( String )
Upper(String)Upper( String )
Proper(String)Proper( String )

 • String – påkrævet.String - Required. Den streng, du vil konvertere.The string to convert.

Lower(SingleColumnTable)Lower( SingleColumnTable )
Upper(SingleColumnTable)Upper( SingleColumnTable )
Proper(SingleColumnTable)Proper( SingleColumnTable )

 • SingleColumnTable – påkrævet.SingleColumnTable - Required. En tabel med en enkelt kolonne med strenge, der skal konverteres.A single-column table of strings to convert.

EksemplerExamples

En enkelt strengSingle string

I eksemplerne i dette afsnit bruges et kontrolelement af typen tekstinput, der hedder Author, som datakilde.The examples in this section use a text-input control, named Author, as their data source. Kontrolelementet indeholder strengen "E.The control contains the string "E. E.E. CummINGS".CummINGS".

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Lower( Author.Text )Lower( Author.Text ) Konverterer alle store bogstaver i strengen til små bogstaver.Converts any uppercase letters in the string to lowercase. "e."e. e.e. cummings"cummings"
Upper( Author.Text )Upper( Author.Text ) Konverterer alle små bogstaver i strengen til store bogstaver.Converts any lowercase letters in the string to uppercase. "E."E. E.E. CUMMINGS"CUMMINGS"
Proper( Author.Text )Proper( Author.Text ) Konverterer det første bogstav i hvert ord til stort bogstav, hvis det er skrevet med lille, og konverterer alle andre store bogstaver til små bogstaver.Converts the first letter of each word to uppercase if it's lowercase, and converts any other uppercase letters to lowercase. "E."E. E.E. Cummings"Cummings"

Tabel med enkelt kolonneSingle-column table

I eksemplerne i dette afsnit konverteres strenge fra Address-kolonnen i datakilden People, som indeholder følgende data:The examples in this section convert strings from the Address column of the People data source, which contains this data:

Hver formel returnerer en tabel med en enkelt kolonne, der indeholder de konverterede strenge.Each formula returns a single-column table that contains the converted strings.

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Lower(ShowColumns( People, "Address" ))Lower( ShowColumns( People, "Address" ) ) Konverterer alle store bogstaver til små bogstaver.Converts any letter that's lowercase to uppercase.
Upper(ShowColumns( People, "Address" ))Upper( ShowColumns( People, "Address" ) ) Konverterer alle store bogstaver til små bogstaver.Converts any letter that's lowercase to uppercase.
Proper(ShowColumns( People, "Address" ))Proper( ShowColumns( People, "Address" ) ) Konverterer det første bogstav, der er skrevet med lille, i et ord til stort bogstav og konverterer alle andre store bogstaver til små bogstaver.Converts any first letter of a word that's lowercase to uppercase, and converts any other letter that's uppercase to lowercase.

Eksempel trin for trinStep-by-step example

 1. Tilføj kontrolelementet Text input, og giv det navnet Source.Add a Text input control, and name it Source.
 2. Tilføj en etiket, og angiv følgende funktion for egenskaben Tekst:Add a label, and set its Text property to this function:
  Proper(Source.Text)Proper(Source.Text)
 3. Tryk på F5, og skriv derefter VI ER DE BEDSTE!Press F5, and then type WE ARE THE BEST! i felter Source.into the Source box.
  Etiketten viser Vi Er De Bedste!The label shows We Are The Best!