Funktionen Mod i PowerAppsMod function in PowerApps

Returnerer restværdien af en division.Returns the remainder of a division.

BeskrivelseDescription

Funktionen Mod returnerer restværdien, efter at et tal er divideret med en divisor.The Mod function returns the remainder after a number is divided by a divisor.

Resultatet har samme fortegn som divisor.The result has the same sign as the divisor.

SyntaksSyntax

Mod(Number, Divisor)Mod( Number, Divisor )

  • Number – påkrævet.Number - Required. Tal, der skal divideres.Number to divide.
  • Divisor – påkrævet.Divisor - Required. Tal, der skal divideres med.Number to divide by.