Funktionerne Now, Today og IsToday i PowerAppsNow, Today, and IsToday functions in PowerApps

Returnerer den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt og undersøger, om en værdi for dato og klokkeslæt er i dag.Returns the current date and time, and tests whether a date/time value is today.

BeskrivelseDescription

Funktionen Now returnerer den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt som en værdi for dato og klokkeslæt.The Now function returns the current date and time as a date/time value.

Funktionen Today returnerer den aktuelle dato som en værdi for dato og klokkeslæt.The Today function returns the current date as a date/time value. Klokkeslætsdelen er midnat.The time portion is midnight. Today har samme værdi i løbet af en dag, fra midnat i dag til midnat i morgen.Today has the same value throughout a day, from midnight today to midnight tomorrow.

Funktionen IsToday undersøger, om en værdi for dato og klokkeslæt er mellem midnat i dag og midnat i morgen.The IsToday function tests whether a date/time value is between midnight today and midnight tomorrow. Denne funktion returnerer den booleske værdi true eller false.This function returns a Boolean true or false value.

Alle disse funktioner bruger brugerens lokale tid.All these functions work with the local time of the current user.

Se Arbejde med datoer og klokkeslæt for at få flere oplysninger.See working with dates and times for more information.

SyntaksSyntax

Now()Now()

Today()Today()

IsToday( DateTime )IsToday( DateTime )

  • DateTime – påkrævet.DateTime - Required. Den værdi for dato og klokkeslæt, der skal undersøges.The date/time value to test.

EksemplerExamples

I eksemplerne i dette afsnit er det aktuelle klokkeslæt 3:59 AM den 12. februar 2015, og sproget er en-us.For the examples in this section, the current time is 3:59 AM on February 12, 2015, and the language is en-us.

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Text( Now(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( Now(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Henter den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt og viser den som en streng.Retrieves the current date and time, and displays it as a string. "02/12/2015 03:59:00""02/12/2015 03:59:00"
Text( Today(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( Today(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Henter kun den aktuelle dato, hvor klokkeslætsdelen bliver stående som midnat, og viser den som en streng.Retrieves the current date only, leaving the time portion as midnight, and displays it as a string. "02/12/2015 00:00:00""02/12/2015 00:00:00"
IsToday( Now() )IsToday( Now() ) Undersøger, om den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt er mellem midnat i dag og midnat i morgen.Tests whether the current date and time is between midnight today and midnight tomorrow. truetrue
IsToday( Today() )IsToday( Today() ) Undersøger, om den aktuelle dato er mellem midnat i dag og midnat i morgen.Tests whether the current date is between midnight today and midnight tomorrow. truetrue
Text( DateAdd( Now(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( DateAdd( Now(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Henter den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, lægger 12 dage til resultatet og viser den som en streng.Retrieves the current date and time, adds 12 days to the result, and displays it as a string. "02/24/2015 03:59:00""02/24/2015 03:59:00"
Text( DateAdd( Today(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( DateAdd( Today(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Henter den aktuelle dato, lægger 12 dage til resultatet og viser den som en streng.Retrieves the current date, adds 12 days to the result, and displays it as a string. "02/24/2015 00:00:00""02/24/2015 00:00:00"
IsToday( DateAdd( Now(), 12 ) )IsToday( DateAdd( Now(), 12 ) ) Undersøger, om den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt plus 12 dage er mellem midnat i dag og midnat i morgen.Tests whether the current date and time, plus 12 days, is between midnight today and midnight tomorrow. falsefalse
IsToday( DateAdd( Today(), 12 ) )IsToday( DateAdd( Today(), 12 ) ) Undersøger, om den aktuelle dato plus 12 dage er mellem midnat i dag og midnat i morgen.Tests whether the current date, plus 12 days, is between midnight today and midnight tomorrow. falsefalse