Funktionerne Download, Launch og Param i PowerAppsDownload, Launch, and Param functions in PowerApps

Downloader eller starter en webside eller en app med parametre.Downloads or launches a webpage or an app with parameters.

BeskrivelseDescription

Med funktionen Download downloades en fil fra internettet til den lokale enhed.The Download function downloads a file from the web to the local device. Brugeren bliver bedt om at angive en placering, hvor filen skal gemmes.The user is prompted for a location to save the file. Download returnerer den placering, hvor filen blev gemt lokalt som en streng.Download returns the location where the file was stored locally as a string.

Med funktionen Launch startes en webside eller en app.The Launch function launches a webpage or an app. Denne funktion kan eventuelt sende parametre til appen.Optionally, this function can pass parameters to the app.

Med funktionen Param hentes en parameter, der blev sendt til appen, da den blev startet.The Param function retrieves a parameter passed to the app when it was launched. Hvis den navngivne parameter ikke blev sendt, returnerer Param tom.If the named parameter wasn't passed, Param returns blank.

SyntaksSyntax

Download(Address)Download( Address )

  • Address – påkrævet.Address - Required. Adressen på en webressource, der skal downloades.The address of a web resource to download.

Launch(Address [, ParameterName1, ParameterValue1, ...])Launch( Address [, ParameterName1, ParameterValue1, ... ] )

  • Address – påkrævet.Address - Required. Adressen på en webside eller id'et for en app, der skal startes.The address of a webpage or the ID of an app to launch.
  • ParameterName(s) – valgfri.ParameterName(s) - Optional. Parameternavn.Parameter name.
  • ParameterValue(s) – valgfri.ParameterValue(s) - Optional. Tilsvarende parameterværdier, der skal sendes til appen eller websiden.Corresponding parameter values to pass to the app or the webpage.

Param(ParameterName)Param( ParameterName )

  • ParameterName – påkrævet.ParameterName - Required. Navnet på parameteren, der blev sendt til appen.The name of the parameter passed to the app.