Funktionen Shuffle i PowerAppsShuffle function in PowerApps

Omarrangerer tilfældigt posterne i en tabel.Randomly reorders the records of a table.

BeskrivelseDescription

Funktionen Shuffle omarrangerer posterne i en tabel.The Shuffle function reorders the records of a table.

Shuffle returnerer en tabel, der har de samme kolonner og det samme antal rækker som argumentet.Shuffle returns a table that has the same columns and number of rows as the argument.

SyntaksSyntax

Shuffle( Table )Shuffle( Table )

  • Table – påkrævet.Table - Required. Tabel, der skal blandes.Table to shuffle.

EksempelExample

Hvis du har gemt oplysninger om spillekort i en samling med navnet Deck, returnerer denne formel en kopi af den samling, der er blevet tilfældigt blandet.If you stored details about playing cards in a collection named Deck, this formula would return a copy of that collection that has been randomly shuffled.

Shuffle(Deck)Shuffle(Deck)