Administrer en datagateway i det lokale miljø i PowerAppsManage an on-premises data gateway in PowerApps

Installér en datagateway i det lokale miljø for at overføre data hurtigt og sikkert mellem PowerApps og en datakilde, der ikke ligger i cloudmiljøet, f.eks. en SQL Server-database eller et SharePoint-websted i det lokale miljø.Install an on-premises data gateway to transfer data quickly and securely between PowerApps and a data source that isn't in the cloud, such as an on-premises SQL Server database or an on-premises SharePoint site. Vis alle gateways, som du har administrative tilladelser til, og administrer tilladelser og forbindelser for disse gateways.View all gateways for which you have administrative permissions, and manage permissions and connections for those gateways.

Med en gateway kan du oprette forbindelse til data i det lokale miljø via disse forbindelser:With a gateway, you can connect to on-premises data over these connections:

 • SharePointSharePoint
 • SQL ServerSQL Server
 • OracleOracle
 • InformixInformix
 • FilesystemFilesystem
 • DB2DB2

ForudsætningerPrerequisites

 • Det brugernavn og den adgangskode, du brugte til at tilmelde dig til PowerApps.The user name and password that you used to sign up for PowerApps.
 • Administrative tilladelser til en gateway.Administrative permissions on a gateway. Du har som standard disse tilladelser for hver gateway, du installerer, og en administrator af en anden gateway kan give dig disse tilladelser for den pågældende gateway.(You have these permissions by default for each gateway that you install, and an administrator of another gateway can grant you these permissions for that gateway.)
 • En licens, der understøtter adgang til lokale data ved hjælp af en lokal gateway.A license that supports accessing on-premises data using an on-premises gateway. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Forbindelse" på siden med priser.For more information, see the “Connectivity” section of the pricing page.
 • Gateways og forbindelser i det lokale miljø kan kun oprettes og bruges i brugerens standardmiljø.Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

Installér en gatewayInstall a gateway

 1. Klik eller tryk på Gateways i den venstre navigationslinje på powerapps.com.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways.

  Gateways i venstre navigationslinje

 2. Hvis du ikke har administrative tilladelser til en gateway, skal du klikke eller trykke på Install a gateway now (Installér en gateway nu) (eller på New Gateway (Ny gateway) i øverste højre hjørne) og derefter følge vejledningen i den guide, der vises.If you don't have administrative permissions for a gateway, click or tap Install a gateway now (or New Gateway in the upper-right corner), and then follow the prompts in the wizard that appears.

  Installation af gateways

  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du installerer en gateway, under Om datagateways i det lokale miljø.For details about how to install a gateway, see Understand on-premises data gateways.

Vis og administrer gatewaytilladelserView and manage gateway permissions

 1. Klik eller tryk på Gateways i den venstre navigationslinje på powerapps.com, og klik eller tryk derefter på en gateway.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways, and then click or tap a gateway.

 2. Føj en bruger til en gateway ved at klikke eller trykke på Brugere, angive en bruger eller gruppe og derefter angive et tilladelsesniveau:Add a user to a gateway by clicking or tapping Users, specifying a user or group, and then specifying a permission level:

  • Can use (Må bruge): brugere, som kan oprette forbindelse på gatewayen, som kan bruges til apps og flow, men ikke dele gatewayen.Can use: Users who can create connections on the gateway to use for apps and flows, but cannot share the gateway. Brug denne tilladelse til brugere, der vil køre apps, men ikke dele dem.Use this permission for users who will run apps but not share them.
  • Can use + share (Må bruge + dele): brugere, som kan oprette en forbindelse på gatewayen, der kan bruges til apps og flow, og automatisk dele gatewayen, når de deler en app.Can use + share: Users who can create a connection on the gateway to use for apps and flows, and automatically share the gateway when sharing an app. Du kan bruge denne tilladelse til brugere, som skal dele apps med andre brugere eller med organisationen.Use this permission for users who need to share apps with other users or with the organization.
  • Admin: administratorer, der har fuld kontrol over gatewayen, herunder tilføjelse af brugere, angivelse af tilladelser, oprettelse af forbindelse til alle tilgængelige datakilder og sletning af gatewayen.Admin: Administrators who have full control of the gateway, including adding users, setting permissions, creating connections to all available data sources, and deleting the gateway.

For tilladelsesniveauerne Can use (Må bruge) og Can use + share (Må bruge + dele) skal du vælge de datakilder, som brugeren kan oprette forbindelse til via gatewayen.For Can use and Can use + share permission levels, select the data sources that the user can connect to over the gateway.

Vis og administrer gatewayforbindelserView and manage gateway connections

 1. Klik eller tryk på Gateways i den venstre navigationslinje på powerapps.com, og klik eller tryk derefter på en gateway.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways, and then click or tap a gateway.

 2. Klik eller tryk på Connections (Forbindelser), og klik eller tryk derefter på en forbindelse for at få vist dens oplysninger, redigere indstillingerne eller slette den.Click or tap Connections, and then click or tap a connection to view its details, edit the settings, or delete it.

 3. Hvis du vil dele en forbindelse, skal du klikke eller trykke på Del og derefter tilføje eller fjerne brugere.To share a connection, click or tap Share, and then add or remove users.

  Bemærk

  Du kan kun dele visse typer af forbindelser såsom SQL Server.You can share only some types of connections, such as SQL Server. Du kan finde flere oplysninger under Del appressourcer.For more information, see Share app resources.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du administrerer en forbindelse, under Administrer dine forbindelser.For more information about how to manage a connection, see Manage your connections.

Fejlfinding og avanceret konfigurationTroubleshooting and Advanced Configuration

Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding af problemer med gateways eller om, hvordan du konfigurerer gatewaytjenesten for dit netværk, under Om datagateways i det lokale miljø.For more information on troubleshooting issues with gateways, or configuring the gateway service for your network, see Understand on-premises data gateways.

Næste trinNext steps

 • Opret en app, der opretter forbindelse til en datakilde i det lokale miljø, f.eks. SQL Server eller SharePoint.Create an app that connects to an on-premises data source, such as SQL Server or SharePoint.
 • Del en app, der opretter forbindelse til en datakilde i det lokale miljø.Share an app that connects to an on-premises data source.