Opret en app fra SharePoint vha. PowerAppsGenerate an app from within SharePoint using PowerApps

I PowerApps skal du automatisk oprette en app, som brugerne kan administrere elementer i på en brugerdefineret liste i SharePoint Online.In PowerApps, automatically generate an app in which users can manage items in a custom SharePoint Online list. Appen har tre skærmbilleder, hvor brugerne kan:The app will have three screens in which users can:

 • gennemse alle poster på listen (BrowseScreen1)browse through all records in the list (BrowseScreen1)
 • få vist alle felter for en bestemt post (DetailsScreen1)view all fields for a specific record (DetailsScreen1)
 • oprette eller redigere en post (EditScreen1)create or edit a record (EditScreen1)

Hvis du opretter en app på en brugerdefineret liste fra kommandolinjen i SharePoint Online, vises appen som en visning af denne liste.If you create an app of a custom list from the SharePoint Online command bar, the app appears as a view of that list. Du kan også køre appen på en Windows Phone-, iOS- eller Android-enhed samt i en webbrowser.You can also run the app on a Windows Phone, iOS, or Android device, in addition to a web browser.

Vigtigt

PowerApps understøtter ikke alle typer SharePoint-data.PowerApps doesn't support all types of SharePoint data. Du kan finde flere oplysninger under Kendte problemer.For more information, see Known issues.

Generér en appGenerate an app

 1. Åbn en brugerdefineret liste i SharePoint Online, klik eller tryk på PowerApps på kommandolinjen, og klik eller tryk derefter på Opret en app.Open a custom list in SharePoint Online, click or tap PowerApps on the command bar, and then click or tap Create an app.

 2. I det viste panel skal du skrive et navn på appen og derefter klikke eller trykke på Opret.In the panel that appears, type a name for your app, and then click or tap Create.

  Der vises en ny fane i din webbrowser, som viser den app, du oprettede automatisk baseret på SharePoint-listen.A new tab appears in your web browser that shows the app that you automatically generated based on your SharePoint list.

 3. Klik eller tryk på browserfanen for SharePoint-listen, og klik eller tryk derefter på Åbn.Click or tap the browser tab for your SharePoint list, and then click or tap Open.

  Bemærk

  Du skal muligvis opdatere browservinduet (f.eks. ved at trykke på F5) før appen åbnes.You might need to refresh the browser window (for example, by pressing F5) before the app will open.

  Appen åbnes i en separat browserfane.The app opens in a separate browser tab.

Administrer appenManage the app

 • Hvis du klikker eller trykker på Rediger i PowerApps, åbnes appen på en separat browserfane, hvor du kan opdatere appen i PowerApps Studio til internettet.If you click or tap Edit in PowerApps, the app opens in a separate browser tab where you can update the app in PowerApps Studio for the web.
 • Hvis du klikker eller trykker på Gør visningen offentlig, kan andre personer i organisationen få den vist.If you click or tap Make this view public, other people in your organization can view it. Som standard er det kun dig, der kan se de visninger, du opretter.By default, only you can see views that you create. Hvis du vil tillade andre at redigere din app, skal du dele den med dem og derefter give dem tilladelser som bidragyder.If you want to allow other people to edit your app, you need to share it with them, and then grant Contributor permissions.
 • Hvis du klikker eller trykker på Fjern denne visning, fjerner du visningen fra SharePoint, men appen forbliver i PowerApps, medmindre du sletter den.If you click or tap Remove this view, you'll remove the view from SharePoint, but the app will remain in PowerApps unless you delete it.

Næste trinNext steps

 • Hvis du vil føje elementer til listen eller opdatere dem, skal du se i sektionen "Administrer listen vha. appen" under Åbn app fra en SharePoint Online-liste.To add or update items in the list, see the "Manage the list using the app" section in Open app from a SharePoint Online list.
 • Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilpasser gennemsynsskærmen (der vises som standard), under Tilpas et layout.To customize the browse screen (which appears by default), see Customize a layout.
 • Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilpasser detaljerne eller redigerer skærmene, under Tilpas en formular.To customize the details or edit screens, see Customize a form.
 • Hvis du vil slette appen, skal du fjerne visningen fra SharePoint og derefter slette appen fra PowerApps.If you want to delete the app, remove the view from SharePoint, and then delete the app from PowerApps.