Oprettelse af en app vha. SharePointCreating an app from SharePoint

Opret en app med tre skærme fra en SharePoint-liste, og udforsk derefter skærme og kontrolelementer fra appen.Generate a three screen app from a SharePoint list, then explore screens and controls from the app. Opdater appskærme, kontrolelementer og felter, og brug formler til yderligere at tilpasse appens funktionsmåder.Update app screens, controls, and fields; and use formulas to further customize app behavior.