Grænser og konfiguration i Microsoft PowerAppsLimits and configuration in Microsoft PowerApps

Dette emne indeholder oplysninger om de aktuelle grænser og konfigurationsoplysninger for PowerApps.This topic contains information about the current limits and configuration details for PowerApps.

AnmodningerRequests

Disse grænser gælder for hver enkelt udgående anmodning:These limits apply to each single outgoing request:

NavnName GrænseLimit
TimeoutTimeout 180 sekunder180 Seconds
Gentagne forsøgRetry attempts 44

BEMÆRK! Værdien for nyt forsøg kan variere.NOTE: The retry value may vary. For visse fejltilstande giver det ikke mening at forsøge igen.For certain error conditions, it doesn't make sense to retry.

IP-adresserIP addresses

I anmodninger fra PowerApps bruges der IP-adresser, der afhænger af området for det miljø, appen findes i.Requests from PowerApps use IP addresses that depend on the region of the environment that the app is in. Vi udgiver ikke fulde domænenavne, der er tilgængelige for PowerApps-scenarier.We don't publish fully qualified domain names available for PowerApps scenarios.

Kald fra en API, der er oprettet forbindelse til via en app (f.eks. SQL-API eller SharePoint-API), kommer fra den IP-adresse, der er angivet senere under dette emne.Calls made from an API connected through an app (for example, the SQL API or the SharePoint API) come from the IP address specified later in this topic.

Du skal bruge disse adresser, hvis du f.eks. vil angive IP-adresser for en Azure SQL-database på en hvidliste.You should use these addresses if, for example, you must whitelist IP addresses for an Azure SQL database.

OmrådeRegion Udgående IP-adresseOutbound IP
AsienAsia 52.163.91.227, 52.163.89.40, 52.163.89.65, 52.163.95.29, 13.75.89.9, 13.75.91.198, 13.75.92.202, 13.75.92.12452.163.91.227, 52.163.89.40, 52.163.89.65, 52.163.95.29, 13.75.89.9, 13.75.91.198, 13.75.92.202, 13.75.92.124
AustralienAustralia 13.77.7.172, 13.70.191.49, 13.70.189.7, 13.70.187.251, 13.70.82.210, 13.73.203.158, 13.73.207.42, 13.73.205.3513.77.7.172, 13.70.191.49, 13.70.189.7, 13.70.187.251, 13.70.82.210, 13.73.203.158, 13.73.207.42, 13.73.205.35
CanadaCanada 52.233.30.222, 52.233.30.148, 52.233.30.199, 52.233.29.254, 52.232.130.205, 52.229.126.118, 52.229.126.28, 52.229.123.5652.233.30.222, 52.233.30.148, 52.233.30.199, 52.233.29.254, 52.232.130.205, 52.229.126.118, 52.229.126.28, 52.229.123.56
EuropaEurope 52.166.241.149, 52.166.244.232, 52.166.245.173, 52.166.243.169, 40.69.45.126, 40.69.45.11, 40.69.45.93, 40.69.42.25452.166.241.149, 52.166.244.232, 52.166.245.173, 52.166.243.169, 40.69.45.126, 40.69.45.11, 40.69.45.93, 40.69.42.254
IndienIndia 52.172.54.172, 52.172.55.107, 52.172.55.84, 52.172.51.70, 52.172.158.185, 52.172.159.100, 52.172.158.2, 52.172.155.24552.172.54.172, 52.172.55.107, 52.172.55.84, 52.172.51.70, 52.172.158.185, 52.172.159.100, 52.172.158.2, 52.172.155.245
JapanJapan 104.214.137.186, 104.214.139.29, 104.214.140.23, 104.214.138.174, 13.78.85.193, 13.78.84.73, 13.78.85.200, 13.78.86.229104.214.137.186, 104.214.139.29, 104.214.140.23, 104.214.138.174, 13.78.85.193, 13.78.84.73, 13.78.85.200, 13.78.86.229
USAUnited States 104.43.232.28, 104.43.232.242, 104.43.235.249, 104.43.234.211, 52.160.93.247, 52.160.91.66, 52.160.92.131, 52.160.95.100, 40.117.101.91, 40.117.98.246, 40.117.101.120, 40.117.100.191104.43.232.28, 104.43.232.242, 104.43.235.249, 104.43.234.211, 52.160.93.247, 52.160.91.66, 52.160.92.131, 52.160.95.100, 40.117.101.91, 40.117.98.246, 40.117.101.120, 40.117.100.191
USA (tidlig adgang)United States (Early Access) 52.161.26.191, 52.161.27.42, 52.161.29.40, 52.161.26.33, 13.66.213.240, 13.66.214.51, 13.66.210.166, 13.66.213.2952.161.26.191, 52.161.27.42, 52.161.29.40, 52.161.26.33, 13.66.213.240, 13.66.214.51, 13.66.210.166, 13.66.213.29

Påkrævede tjenesterRequired services

Denne liste indeholder alle de tjenester, som PowerApps Studio taler med samt deres anvendelse.This list identifies all services to which PowerApps Studio talks and their usages. Netværket må ikke blokere disse tjenester.Your network must not block these services.

Domæne(r)Domain(s) ProtokollerProtocols AnvendelseUses
management.azure.commanagement.azure.com httpshttps RPRP
msmanaged-na.azure-apim.netmsmanaged-na.azure-apim.net httpshttps Kørsel af connectorer/API'erRuntime of Connectors/Apis
login.microsoft.comlogin.microsoft.com
login.windows.netlogin.windows.net
login.microsoftonline.comlogin.microsoftonline.com
secure.aadcdn.microsoftonline-p.comsecure.aadcdn.microsoftonline-p.com
httpshttps ADALADAL
graph.microsoft.comgraph.microsoft.com
graph.windows.netgraph.windows.net
httpshttps Azure Graph – Til hentning af brugeroplysninger (f.eks. profilfoto)Azure Graph - For getting user info (e.g. profile photo)
gallery.azure.comgallery.azure.com httpshttps Eksempel- og skabelonappsSample and Template apps
.azure-apim.net.azure-apim.net httpshttps API Hubs – Forskellige underdomæner for hver enkelt landestandardApi Hubs - Different sub-domains for each locale
.powerapps.com.powerapps.com httpshttps WebAuth + PortalWebAuth + Portal
.azureedge.net.azureedge.net httpshttps WebAuthWebAuth
.blob.core.windows.net.blob.core.windows.net httpshttps BloblagerBlob storage
vortex.data.microsoft.comvortex.data.microsoft.com httpshttps TelemetriTelemetry