Create a canvas app from Excel in Power AppsCreate a canvas app from Excel in Power Apps

In this topic, you'll create your first canvas app in Power Apps using data from an Excel table.In this topic, you'll create your first canvas app in Power Apps using data from an Excel table. You'll select an Excel file, create an app, and then run the app that you create.You'll select an Excel file, create an app, and then run the app that you create. Every created app includes screens to browse records, show record details, and create or update records.Every created app includes screens to browse records, show record details, and create or update records. Ved at oprette en app med Excel-data, kan du hurtigt få en app, der virker, og derefter kan du tilpasse appen efter dine behov.By generating an app, you can quickly get a working app using Excel data, and then you can customize the app to better suit your needs.

Excel-filen skal være placeret på en konto i et cloudlager, f.eks. OneDrive, Google Drive eller Dropbox.The Excel file must be in a cloud-storage account, such as OneDrive, Google Drive, or Dropbox. I dette emne bruges OneDrive for Business.This topic uses OneDrive for Business.

If you don't have a license for Power Apps, you can sign up for free.If you don't have a license for Power Apps, you can sign up for free.

ForudsætningerPrerequisites

For at følge dette emne nøjagtigt skal du downloade filen Flooring Estimates i Excel og gemme den på din konto i cloudlageret.To follow this topic exactly, download the Flooring Estimates file in Excel, and save it in your cloud storage account.

Vigtigt

Du kan bruge din egen Excel-fil, men dataene skal være formateret som en tabel.You can use your own Excel file, but the data must be formatted as a table. Du kan finde flere oplysninger under Formatér en tabel.For more information, see Format a table.

Generér appenCreate the app

 1. Log på Power apps.Sign in to Power Apps.

 2. Under Lav din egen app skal du holde over Start fra data og derefter vælge Opret denne app.Under Make your own app, hover over Start from data, and then select Make this app.

  Indstilling for at oprette en app

 3. Under Start fra dine data skal du klikke eller trykke på Telefonlayout i feltet for din konto i cloudlageret.Under Start with your data, click or tap Phone layout on the tile for your cloud-storage account.

  Indstilling for at oprette en app

 4. Hvis du bliver bedt om det, skal du klikke eller trykke på Opret forbindelse og angive dine legitimationsoplysninger til kontoen.If prompted, click or tap Connect, and provide your credentials for that account.

 5. Under Choose an Excel file (Vælg en Excel-fil) skal du gå til FlooringEstimates.xlsx og derefter klikke eller trykke på filen.Under Choose an Excel file, browse to FlooringEstimates.xlsx, and then click or tap it.

 6. Under Choose a table (Vælg en tabel) skal du klikke eller trykke på FlooringEstimates.xlsx og derefter klikke eller trykke på Connect (Forbind).Under Choose a table, click or tap FlooringEstimates, and then click or tap Connect.

  Indstilling for at oprette en app

Kør appenRun the app

 1. Åbn eksempelvisningen ved at trykke på F5 eller ved at klikke eller trykke på afspilningsikonet i øverste højre hjørne.Open Preview by pressing F5 (or by clicking or tapping the play icon near the upper-right corner).

  Åbn eksempelvisningen

 2. Skift sorteringsrækkefølgen ved at klikke eller trykke på sorteringsikonet i øverste højre hjørne.Toggle the sort order by clicking or tapping the sort icon near the upper-right corner.

  Sorteringsikon

 3. Filtrer listen ved at skrive eller indsætte et eller flere tegn i søgefeltet.Filter the list by typing or pasting one or more characters in the search box.

  For example, type or paste Honey to show the only record for which that string appears in the product's name, category, or overview.For example, type or paste Honey to show the only record for which that string appears in the product's name, category, or overview.

  Filter example

 4. Add a record:Add a record:

  1. Select the plus icon.Select the plus icon.

   Plusikon

  2. Add whatever data you want, and then select the checkmark icon to save your changes.Add whatever data you want, and then select the checkmark icon to save your changes.

   Save icon

 5. Edit a record:Edit a record:

  1. Select the arrow for the record that you want to edit.Select the arrow for the record that you want to edit.

   Pilen Næste

  2. Select the pencil icon.Select the pencil icon.

   Blyantikon

  3. Update one or more fields, and then select the checkmark icon to save your changes.Update one or more fields, and then select the checkmark icon to save your changes.

   Save icon

   As an alternative, select the cancel icon to discard your changes.As an alternative, select the cancel icon to discard your changes.

 6. Delete a record:Delete a record:

  1. Select the next arrow for the record that you want to delete.Select the next arrow for the record that you want to delete.

   Pilen Næste

  2. Select the trash icon.Select the trash icon.

   Ikonet Papirkurv

Næste trinNext steps

Tilpas standardsøgeskærmen, så den opfylder dine behov.Customize the default browse screen to better suit your needs. For example, you can sort and filter the list by product name only, not category or overview.For example, you can sort and filter the list by product name only, not category or overview.