Udarbejd brugerdefinerede forbindelser for lærredsappsCustom connectors for canvas apps

Uden at skrive kode kan du opbygge arbejdsprocesser og lærreds apps med Azure Logic apps, Power-automatiseringog Power apps.Without writing any code, you can build workflows and canvas apps with Azure Logic Apps, Power Automate, and Power Apps. Som en hjælp til at integrere dine data- og forretningsprocesser får du med disse tjenester mere end 180 forbindelser, der er beregnet til Microsoft-tjenester og -produkter samt andre tjenester som GitHub, Salesforce og Twitter.To help you integrate your data and business processes, these services offer 180+ connectors - for Microsoft services and products, as well as other services, such as GitHub, Salesforce, and Twitter.

Nogle gange har du måske brug for at kalde API'er, tjenester og systemer, der ikke er tilgængelige som færdige forbindelser.Sometimes though, you might want to call APIs, services, and systems that aren't available as pre-built connectors. For at understøtte flere skræddersyede scenarier kan du oprette brugerdefinerede forbindelser med deres egne udløsere og handlinger.To support more tailored scenarios, you can build custom connectors with their own triggers and actions. På webstedet med dokumentation for Forbindelser har vi et komplet sæt af grundlæggende og avancerede selvstudier til brugerdefinerede forbindelser.We have a complete set of basic and advanced tutorials for custom connectors on the Connectors documentation site. Vi anbefaler, at du starter med oversigten over brugerdefinerede forbindelse, men du kan også gå direkte til følgende emner for at få oplysninger om et bestemt område:We recommend that you start with the custom connector overview, but you can also go straight to the following topics for details on a specific area: