Oprette en forretningsregel for en tabel

Bemærk

Fra og med november 2020:

 • Common Data Service er blevet omdøbt til Microsoft Dataverse. Få mere at vide
 • Noget af terminologien i Microsoft Dataverse er blevet opdateret. Eksempelvis er objekt nu tabel, og felt er nu kolonne. Få mere at vide

Denne artikel opdateres snart, så det afspejler den seneste terminologi.

Du kan oprette forretningsregler og anbefalinger for at anvende en logik og valideringer uden at skrive kode eller oprette plug-ins. Forretningsregler giver en enkel grænseflade til implementering og vedligeholdelse af hurtigt skiftende og almindeligt anvendte regler.

Vigtigt

Forretningsregler, der er defineret for en tabel, gælder for både lærredapps og modelbaserede apps, hvis tabellen bruges i appen. Ikke alle handlinger for forretningsregler er tilgængelige i lærred-apps på nuværende tidspunkt. Du kan finde flere oplysninger: Forskelle mellem lærreds- og modelbaserede apps

Forretningsregler fungerer ikke sammen med markering af flere valg.

Hvis du vil definere en forretningsregel, der gælder for en formular i en modelbaseret app, se Oprette forretningsregler til anvendelse af logik i en modelbaseret formular.

Ved at kombinere betingelser og handlinger kan du gøre følgende med forretningsregler:

 • Angive kolonneværdier
 • Rydde kolonneværdier
 • Angive niveauer for kolonnekrav
 • Vise eller skjule kolonner
 • Aktivere eller deaktivere kolonner
 • Validere data og få vist fejlmeddelelser
 • Oprette forretningsanbefalinger baseret på Business Intelligence.

Forskelle mellem lærreds- og modelbaserede apps

Modelbaserede apps kan bruge alle handlinger, der er tilgængelige, på forretningsregler, men ikke alle forretningsregelhandlinger er tilgængelige til lærred-apps på nuværende tidspunkt. Følgende handlinger er ikke tilgængelige for lærred-apps:

 • Vise eller skjule kolonner
 • Aktivere eller deaktivere kolonner
 • Oprette forretningsanbefalinger baseret på Business Intelligence.

Forudsætninger

Hvis du vil følge dette emne, skal du skifte til et miljø, hvor du kan oprette og redigere tabeller.

Opret en forretningsregel

 1. Log på Power Apps, og klik eller tryk derefter på pil ned ud for Data nær venstre kant.

 2. På listen, der vises, skal du klikke eller trykke på Tabeller.

 3. Åbn den tabel, du vil oprette forretningsreglen for (åbn eksempelvis tabellen Konto), og dobbeltklik derefter på fanen Forretningsregler.

 4. Klik på Ny.

  Designervinduet Forretningsregel åbnes med en enkelt betingelse, der er allerede oprettet. Hver regel starter med en betingelse. Forretningsreglen tager en eller flere handlinger, der er baseret på denne betingelse.

  Tip

  Hvis du vil ændre en eksisterende forretningsregel, skal du først deaktivere den.

 5. Tilføj evt. en beskrivelse i beskrivelsesfeltet i øverste venstre hjørne af vinduet.

 6. Angiv omfanget i henhold til følgende:

  Hvis du vælger dette element ... Indstilles omfanget til ...
  tabel Modelbaserede formularer og server
  Alle formularer Modelbaserede formularer
  Bestemt formular (formularen Konto for eksempel) Kun denne modelbaserede formular

  Tip

  Hvis du opretter en lærredapp, skal du bruge tabel som omfang.

 7. Tilføj betingelser. Sådan tilføjer du flere betingelser i din forretningsregel:

  1. Trække komponenten Betingelse fra fanen Komponenter til et plustegn i designeren.

   Tilføj en betingelse i en forretningsregel.

  2. Hvis du vil angive egenskaber for betingelsen, skal du klikke på komponenten Betingelse i designervinduet og derefter angive egenskaberne under fanen Egenskaber i højre side af skærmbilledet. Når du angiver egenskaber, opretter Microsoft Dataverse et udtryk forneden under fanen Egenskaber.

  3. Hvis du vil føje en ekstra delsætning (AND eller OR) til betingelsen, skal du klikke på Ny under fanen Egenskaber for at oprette en ny regel og derefter angive egenskaberne for denne regel. I kolonnen Regellogik kan du angive, om den nye regel skal tilføjes som AND eller OR.

   Føj en ny regel til en betingelse.

  4. Når du har angivet egenskaberne for betingelsen, skal du klikke på Anvend.

 8. Tilføj handlinger. Sådan tilføjer du en handling:

  1. Træk en af handlingskomponenterne fra fanen Komponenter til et plustegn ud for komponenten Betingelse . Træk handlingen til et plustegn ud for en markering, hvis forretningsreglen skal udføre handlingen, når betingelsen er opfyldt, eller til et plustegn ud for et x, hvis forretningsreglen skal udføre denne handling, hvis betingelsen ikke er opfyldt.

   Træk en handling til en forretningsregel.

  2. Hvis du vil angive egenskaber for handlingen, skal du klikke på komponenten Handling i designervinduet og derefter angive egenskaberne under fanen Egenskaber.

  3. Når du har angivet egenskaberne, skal du klikke på Anvend.

 9. Tilføj en forretningsanbefaling. (Kun modelbaseret) Sådan tilføjer du en forretningsanbefaling:

  1. Træk komponenten Anbefaling fra fanen Komponenter til et plustegn ud for en Betingelse-komponent. Træk komponenten Anbefaling til et plustegn ud for en markering, hvis forretningsreglen skal udføre handlingen, når betingelsen er opfyldt, eller til et plustegn ud for et x, hvis forretningsreglen skal udføre denne handling, hvis betingelsen ikke er opfyldt.

  2. Hvis du vil angive egenskaber for anbefalingen, skal du klikke på komponenten Anbefaling i designervinduet og derefter angive egenskaberne under fanen Egenskaber.

  3. Hvis du vil føje flere handlinger til anbefalingen, skal du trække dem fra fanen Komponenter og derefter indstille egenskaberne for hver handling under fanen Egenskaber.

   Bemærk

   Når du opretter en anbefaling, tilføjer Dataverse som standard en enkelt handling. Klik på Detaljer i Anbefaling-komponenten for at se alle handlinger i en anbefaling.

  4. Når du har angivet egenskaberne, skal du klikke på Anvend.

 10. Hvis du vil validere forretningsreglen, skal du klikke på Valider på handlingslinjen.

 11. Hvis du vil gemme forretningsreglen, skal du klikke på Gem på handlingslinjen.

 12. For at aktivere forretningsreglen skal du markere den i vinduet Løsningsoversigt og derefter klikke på Aktivér. Du kan ikke aktivere forretningsreglen fra designervinduet.

  Tip

  Her er nogle få tip at huske på, mens du arbejder med forretningsregler i designervinduet:

  • Hvis du vil tage et øjebliksbillede af alt i vinduet Forretningsregel, skal du klikke på Øjebliksbillede på handlingslinjen. Dette er f.eks. nyttigt, hvis du vil dele og modtage kommentarer om forretningsreglen fra et teammedlem.
  • Brug minikortet til hurtigt at navigere til forskellige dele af processen. Dette er nyttigt, når du har en kompliceret proces, der ruller ud af skærmbilledet.
  • Mens du føjer betingelser, handlinger og forretningsanbefalinger til din forretningsregel, genererer Dataverse koden til forretningsreglen nederst i designervinduet. Denne kode er skrivebeskyttet.

Finde fejlmeddelelser, der bruges i forretningsregler

Hvis mere end ét sprog er klargjort til din organisation, vil du have fejlmeddelelser, du har angivet, oversat. Hver gang du angiver en meddelelse, oprettes der en etiket af systemet. Hvis du eksporterer de oversatte tekster i organisationen, kan du tilføje oversatte versioner af dine meddelelser og derefter importere disse etiketter tilbage til Dataverse, så brugere af andre sprog end udgangssproget kan få vist de oversatte meddelelser.

Almindelige problemer

I dette afsnit beskrives almindelige problemer, der kan opstå, når du bruger forretningsregler.

Sammensatte attributter understøttes ikke af Unified Interface-apps

Handlinger eller betingleser, der bruger sammensatte attributter, understøttes ikke i apps baseret på Unified Interface. Alternativt kan du bruge handlinger eller betingelser på de attributter, der omfatter de sammensatte attributter. I stedet for at bruge attributten Fulde navn (fullname) kan du f.eks. bruge attributterne Fornavn (firstname) og Efternavn (lastname).

Udløses din forretningsregel ikke for en formular?

En forretningsregel kan muligvis ikke udføres, fordi det felt, der refereres til i forretningsreglen, ikke er inkluderet i formularen.

 1. Åbn løsningsoversigt. Udvid det ønskede objekt, og vælg derefter Formularer.

 2. Åbn den formular, du vil bruge, og vælg derefter Forretningsregler på båndet i formulardesigneren.

 3. Åbn forretningsreglen i formulardesigneren.

 4. Vælg de enkelte betingelser og handlinger i forretningsregeldesigneren for at kontrollere alle felter, der refereres til i de enkelte betingelser og handlinger.

  Felt, der refereres til i forretningsregel, findes i objekt.

 5. Kontrollér, at de enkelte felter, der refereres til i forretningsreglen, også er medtaget i formularen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du tilføje det manglende felt i formularen.

  Feltet Kontonavn i formular.

Ofte stillede spørgsmål

Kan forretningsregler låse felter op i en skrivebeskyttet formular?

 • Ja, en forretningsregel kan låse felter op og redigere handlinger i en skrivebeskyttet formular.

Hvordan foretager jeg fejlfinding af en forretningsregel, der ikke fungerer?

Reagerer forretningsregler på ændringer, der er foretaget af et onLoad-script?

 • Nej, de køres, før der køres et OnLoad-script.

Når jeg opdaterer en forretningsregel, køres den så i forhold til alle eksisterende poster?

 • Nej. Forretningsregler køres på klienter. De køres f.eks., når en formular åbnes af en bruger, og når en feltværdi ændres i den åbne formular. De køres ikke inde i Dataverse.

Se også

Anvende forretningslogik i Microsoft Dataverse