Åbn app fra en SharePoint Online-listeOpen app from a SharePoint Online list

Du kan åbne en eksisterende app i SharePoint Online og administrere en liste.You can open an existing app inside SharePoint Online and manage a list.

Du kan få oplysninger om, hvilke typer SharePoint-data PowerApps understøtter under kendte problemer.For information about what types of SharePoint data PowerApps supports, see Known issues.

ForudsætningerPrerequisites

Opret en app i SharePoint-grænsefladen.Create an app in the SharePoint interface.

Åbn appenOpen the app

 1. Åbn din SharePoint Online-liste, og vælg en app på listen.Open your SharePoint Online list, and select an app from the list.

 2. Klik eller tryk på Åbn.Click or tap Open.

  Appen åbnes i en separat browserfane.The app opens in a separate browser tab.

Administrer listen ved hjælp af appenManage the list using the app

Bemærk

I dette emne gennemgås, hvordan du kan åbne og køre en app, der er oprettet automatisk fra en SharePoint-liste.This topic describes how to open and run an app that is automatically generated from a SharePoint list. Det mest almindelige scenarie er, at den oprettede app er blevet grundigt tilpasset til at opfylde organisationens behov.The more common scenario is where the generated app has been extensively customized to meet your organization's needs. I så fald kan brugen være mere kompleks, end hvad der er beskrevet her.In this case, usage may be more complex than what is described here.

 1. Åbn appen som beskrevet i forrige procedure.Open the app as the previous procedure describes.
 2. Du føjer et element til listen ved at klikke eller trykke på "+"-tegnet.To add an item to the list, click or tap the "+" sign.

 3. Der vises en formular, hvor du kan indtaste værdier i felterne på listen.A form appears where you can enter values in the fields of the list. Når du er færdig, skal du klikke eller trykke på fluebenet.When done, click or tap the check mark.

 4. Du kan få vist detaljer om et element ved at klikke eller trykke på pilen.To view details for an item, click or tap the arrow.

 5. Hvis du vil redigere elementet, skal du klikke eller trykke på "blyanten" i den formular, der vises.To edit the item, on the form that appears, click or tap the "pencil".

 6. Foretag ændringerne, og klik eller tryk på fluebenet.Make your changes, then click or tap the check mark.

 7. Hvis du vil slette et element, skal du klikke eller trykke på skraldespanden på skærmen med den detaljerede visning.To delete an item, from the detail view screen, click or tap the trash can.