Oversigt over områder i PowerAppsRegions overview in PowerApps

Hvordan finder jeg ud af, hvor min app er udrullet?How do I find out where my app is deployed?

Din app er udrullet i det område, der hoster miljøet.Your app is deployed in the region that hosts the environment. Hvis dit miljø f.eks. er oprettet i området Europa, er din app udrullet i datacentre i Europa.For example, if your environment is created in the Europe region, then your app is deployed in Europe data centers.

Hvis du er administrator, kan du bestemme området for hvert enkelt miljø i PowerApps Administration.If you're an administrator, you can determine the region of each environment in the PowerApps admin center.

 • Gå til Administration, og log på med din arbejdskonto.Go to the admin center, and sign in with your work account.

  I Administration vises alle eksisterende miljøer på fanen Environments. På denne liste vises det område, hvor din app er udrullet:In the admin center, all existing environments are listed on the Environments tab. This list shows the Region where your app is deployed:

  Fanen Miljøer

Hvilke områder er tilgængelige?What regions are available?

 • USAUnited States
 • CanadaCanada
 • EuropaEurope
 • AsienAsia
 • AustralienAustralia
 • IndienIndia
 • JapanJapan

Hvilke funktioner er specifikke for et bestemt område?What features are specific to a given region?

Miljøer kan oprettes i forskellige områder, og de er bundet til den pågældende geografiske placering.Environments can be created in different regions, and are bound to that geographic location. Når du opretter en app i et miljø, udrulles denne app kun i datacentre på den pågældende geografiske placering.When you create an app in an environment, that app is deployed in datacenters in that geographic location. Dette gælder for alle emner, du opretter i dette miljø, herunder databaser i Common Data Service, apps, forbindelser, gateways og brugerdefinerede connectorer.This applies to any items you create in that environment, including databases in the Common Data Service, apps, connections, gateways, and custom connectors.

Hvis dine brugere befinder sig i Europa, skal du oprette og anvende miljøet i området Europa, hvis du vil have optimal ydeevne.For optimal performance, if your users are in Europe, create and use the environment in the Europe region. Hvis brugerne befinder sig i USA, skal du oprette og bruge miljøet i USA.If your users are in the United States, create and use the environment in the U.S.

Bemærk

Datagateways i det lokale miljø er ikke tilgængelige i området Indien eller i brugerdefinerede miljøer.On-premises data gateways aren't available in the India region or in custom environments. Du skal oprette gateways i standardmiljøet.You must create gateways in the default environment.