Gendan en app til en tidligere versionRestore an app to a previous version

Denne artikel viser dig, hvordan du gendanner en app til en tidligere version, der blev gemt i cloudmiljøet fra din PowerApps-konto.This article shows you how to restore an app to a previous version that was saved to the cloud from your PowerApps account.

Gendan en app fra din kontoRestore an app from your account

  1. Åbn powerapps.com, og klik eller tryk derefter på Apps på navigationslinjen til venstre.Open powerapps.com, and then click or tap Apps in the left navigation bar.

  2. (valgfrit) I øverste venstre hjørne kan du filtrere listen over apps, for kun at få vist de apps, du ejer, eller kun de apps, du bidrager til.(optional) Near the upper-left corner, filter the list of apps to show only those apps that you own or only those apps to which you contribute.

    Bemærk! Hvis den app, du vil gendanne, ikke vises, skal du kontrollere, at du er i det rigtige miljø.Note: If the app that you want to restore doesn't appear, make sure that you're in the right environment.

  3. I nærheden af højre kant skal du klikke eller trykke på infoikonet for den app, du vil gendanne.Near the right edge, click or tap the info icon for the app that you want to restore.

  4. Klik eller tryk på fanen Versions, og klik eller tryk derefter på Restore for den version, du vil gendanne.Click or tap the Versions tab, and then click or tap Restore for the version that you want to restore.
  5. Klik eller tryk på Restore i bekræftelsesdialogboksen.In the confirmation dialog box, click or tap Restore.

    Der føjes en ny version til listen.A new version is added to your list.

Flere ressourcerMore resources

Del en appShare an app
Skift appnavn og feltChange app name and tile
Slet en appDelete an app