Brug PowerApps på en telefon eller en tabletUse PowerApps on a phone or a tablet

Apps, der er oprettet ved hjælp af PowerApps, kan køre på Windows, iOS, Android eller i en webbrowser.Apps built using PowerApps can run on Windows, iOS, Android, or in a web browser. Apps, der kører på en mobilenhed kan gøre brug af enhedsfunktioner, som placering og kamera.Apps running on a mobile device can take advantage of the device's capabilities, such as location and camera. Du kan downloade PowerApps i Windows Store, App Store eller på Google Play.You can download PowerApps from the Windows Store, the App Store, or Google Play.

ForudsætningerPrerequisites

 • Et af følgende:One of the following:
  • En app, som du har oprettet ud fra en skabelon, fra data eller fra bunden.An app that you built from a template, from data, or from a blank canvas.
  • En app, som en anden har oprettet og delt med dig og tildelt dig brugertilladelser til.An app that someone else built and shared with you, granting user permissions.
 • PowerApps, der er installeret på en iPhone-, iPad- eller Android-enhed.PowerApps installed on an iPhone, iPad, or Android device. Her er de specifikke versioner, der understøttes:Here are the specific versions supported:
  • iOS 9.3 eller nyere (anbefalet: iOS 10 eller nyere med mindst 2 GB RAM)iOS 9.3 or later (recommended: iOS 10 or later with at least 2GB of RAM)
  • Android 5 eller nyere (anbefalet: Android 7 eller nyere med mindst 4 GB RAM)Android 5 or later (recommended: Android 7 or later with at least 4GB of RAM)

Hvis du ikke kender PowerApps, kan du gå til Introduktion til PowerApps.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

Log på PowerAppsSign in to PowerApps

Første gang du åbner PowerApps, bliver du bedt om at logge på med dine legitimationsoplysninger til Azure Active Directory:The first time you open PowerApps, you are prompted to sign in using your Azure Active Directory credentials:

Logonbruger

Appfiltre og sorteringsindstillingerApp filters and sorting options

Find en app hurtigt ved at søge i en af disse kategorier:Quickly find an app by searching one of these categories:

 • Alle: Alle apps, du har adgang til, herunder apps, du har oprettet og apps, andre deler med dig.All: All apps to which you have access, including apps you created and apps that others shared with you.
 • Mine apps: Apps, du har kørt mindst én gang.My Apps: Apps that you have run at least once.
 • Samples (Eksempler): Eksempelapps, Microsoft har angivet for at vise reelle programscenarier med fiktive data og for at hjælpe dig med at udforske designmuligheder.Samples: Sample apps that Microsoft provided to showcase real application scenarios with fictitious data and to help you explore design possibilities.
 • Foretrukne: Apps, som du har markeret ved hjælp af indstillingen "..." i hver app.Favorites: Apps that you've marked by using the "…" option of each app. Du kan fjerne markeringen af en app for at fjerne den fra denne liste.You can unmark an app to remove it from this list.

  Appfiltre

Når du har valgt en liste, kan du også sortere den efter de datoer, hvor apps senest er blevet åbnet eller ændret.After you choose a list, you can also sort it by the dates on which apps were most recently opened or modified. Disse indstillinger bevares, når du lukker og åbner PowerApps igen.These preferences are retained when you close and reopen PowerApps.

Åbn en appOpen an app

Tryk på appikonet for at åbne en app på en tablet eller telefon, eller tryk på den pushmeddelelse, der vises, når nogen deler en app med dig.To open an app on a tablet or a phone, tap the app icon, or tap the push notification that appears when someone shares an app with you.

Hvis det er første gang, du bruger PowerApps, viser et skærmbillede den strygebevægelse, du skal bruge for at afslutte PowerApps.If this is the first time you are using PowerApps, a screen shows the swipe gesture to exit PowerApps.

Start app

Hvis en app kræver forbindelse til en datakilde eller kræver samtykke til at bruge enhedens funktionalitet, skal du bekræfte forbindelsen eller give samtykke, før du bruger appen:If an app requires a connection to a data source or requires consent to use the device's capabilities, you must confirm the connection or give consent before you use the app:

Forbindelse

Normalt bliver du kun bedt om dette første gang.Typically, you are prompted only the first time.

Afslut appenExit the app

 • På en Android-enhed skal du skubbe til højre (eller trykke på knappen Tilbage og derefter bekræfte, at du vil afslutte appen).On an Android device, slide to the right (or press the back button and then confirm that you intended to exit the app).
 • På en iOS-enhed skal du skubbe til højre.On an iOS device, slide to the right.

Del appenShare the app

Du kan finde oplysninger om, hvordan du deler en app fra powerapps.com under Deling af en app.For information about how to share an app from powerapps.com, see Sharing an app.

Fastgør en app til startskærmenPin an app to the home screen

Hvis du har hentet en app og brugt den mindst én gang, kan du fastgøre den til enhedens startskærm, så du hurtigt kan få adgang til den.If you've downloaded an app and used it at least once, you can pin it to the home screen of your device for quick access. Tryk på ellipseknappen (...) for en app, tryk på Fastgør, og følg derefter vejledningen på skærmen.Tap the ellipsis (...) for an app, tap Pin, and then follow the instructions that appear.

Fastgør app