Del Excel-data, der bruges af din appShare Excel data used by your app

Du kan dele Excel-data med appbrugerne i en cloudkonto som f.eks. OneDrive.You can share Excel data with your app users in a cloud account, such as OneDrive.

Du kan for eksempel oprette en app, der viser navne og telefonnumre på det tekniske supportpersonale i virksomheden.For example, you might create an app that shows the names and phone numbers of the technical-support group at your company. Oplysningerne er gemt i et Excel-regneark, som du placerer i en mappe i Dropbox.The information is stored in an Excel spreadsheet, which you put in a folder in Dropbox. Du deler derefter mappen med appbrugerne, så de kan se navnene og telefonnumrene.You then share the folder with your app users so that they can see the names and phone numbers.

Du skal dele dataene, så brugere kan køre og endda ændre din app.You must share the data so that users can run and even modify your app. Brugere, der ikke har fået tildelt tilladelse til at dele, kan ikke se dataene i Excel-filen.Users who aren't given the sharing permissions won't see the data in the Excel file.

I dette emne gennemgås, hvordan du deler data i et Excel-regneark ved hjælp af Dropbox, OneDrive og Google Drev.This topic shows you how to share data in an Excel spreadsheet using Dropbox, OneDrive, and Google Drive. Hvis du vil oprette en app, der viser data fra en Excel-fil, skal du se Opret en app fra et sæt data.To create an app that displays data from an Excel file, see Create an app from a set of data.

Del data i DropboxShare data in Dropbox

 1. Log på Dropbox vha. den samme konto, som du brugte til at oprette en forbindelse fra PowerApps til Dropbox.Sign in to Dropbox using the same account that you used to create a connection from PowerApps to Dropbox.
 2. Vælg den mappe, der indeholder Excel-filen, og vælg derefter Del:Select the folder that contains the Excel file, and then select Share:

  Kommandoen Del

 3. Angiv de e-mailadresser, som appbrugerne logger på Dropbox med, i dialogboksen.In the dialog box, enter the email addresses with which your app users sign in to Dropbox.

  Del i Dropbox

 4. Hvis appbrugerne vil tilføje, redigere eller slette data i din app, skal du vælge Kan redigere.If your app users will add, modify, or delete data in your app, select Can edit. I modsat fald skal du vælge Kan se.Otherwise, select Can view.
 5. Vælg Del.Select Share.

Du kan få flere oplysninger i Deling af mapper i Dropbox.For more information, see Sharing folders on Dropbox.

Del data på OneDriveShare data in OneDrive

 1. Log på OneDrive vha. den samme konto, som du brugte til at oprette en forbindelse fra PowerApps til OneDrive.Sign in to OneDrive using the same account that you used when you created a connection from PowerApps to OneDrive.
 2. Vælg den mappe, der indeholder filen, og vælg derefter Del:Select the folder that contains the file, and then select Share:

  Kommandoen Del

  Bemærk

  I OneDrive for Business skal du dele selve filen, ikke den mappe, der indeholder filen.In OneDrive for Business, share the file itself, not the folder that contains the file.

 3. Vælg E-mail i dialogboksen.In the dialog box, select Email.

  Del via mail

 4. Angiv de e-mailadresser, som appbrugerne logger på OneDrive med, og vælg derefter Del.Specify the email addresses with which your app users sign in to OneDrive, and then select Share.

  Angiv en bruger

Du kan få flere oplysninger i Del OneDrive-filer og -mapper.For more information, see Share OneDrive files and folders.

Del data på Google DrevShare data in Google Drive

 1. Log på Google Drev vha. den samme konto, som du brugte til at oprette en forbindelse fra PowerApps til Google Drev.Sign in to Google Drive using the same account with which you created a connection from PowerApps to Google Drive.
 2. Højreklik på den mappe, der indeholder Excel-filen, og vælg derefter Del.Right-click the folder that stores your Excel file, and then select Share.

  Kommandoen Del

 3. Angiv de e-mailadresser, som appbrugerne logger på Google Drev med, i dialogboksen:In the dialog box, enter the email addresses with which your app users sign in to Google Drive:

  Angiv en bruger

 4. Hvis appbrugerne vil tilføje, redigere eller slette data i din app, skal du vælge Kan redigere på listen over tilladelser.If your app users will add, modify, or delete data in your app, then select Can edit in the list of permissions. I modsat fald skal du vælge Kan se.Otherwise, select Can view.
 5. Vælg Udført.Select Done.

Du kan få flere oplysninger i Del Google Drev-filer og -mapper.For more information, see Share Google Drive files and folders.

Kendte begrænsningerKnown limitations

Gennemgå disse begrænsninger for at finde oplysninger om, hvordan du deler Excel-data i din organisation.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.