Køb PowerApps til din organisationPurchase PowerApps for your organization

Denne artikel viser, hvordan du køber PowerApps til din organisation som administrator.This article shows you how to purchase PowerApps for your organization as an administrator. Du kan købe PowerApps direkte via webstedet PowerApps, gennem Office 365 Administration eller gennem din Microsoft-repræsentant eller -partner.You can purchase PowerApps through the PowerApps website directly, through the Office 365 admin center, or through your Microsoft representative or partner. I denne artikel gemmegås mulighederne for prøveversioner af PowerApps Plan 1 eller Plan 2, og derefter forklares det, hvordan du kan købe PowerApps Plan 1 eller Plan 2 som en organisation.This article will discuss the trial options available for PowerApps Plan 1 or Plan 2 and then explain how to purchase PowerApps Plan 1 or Plan 2 as an organization. Du kan finde oplysninger i Spørgsmål og svar til PowerApps i din organisation.For more information, see PowerApps in your organization Q&A.

Bemærk

For at kunne købe PowerApps til en organisation, skal du allerede være global administrator eller faktureringsadministrator af Office 365 for en lejer, eller du skal oprette en lejer.To purchase PowerApps for an organization, you must already be an Office 365 Global or Billing Admin of a tenant, or you must create a tenant.

Valg af den rigtige planChoosing the right plan

Du kan se oplysninger om, hvilke licenser du kan vælge til din organisation, i oversigten over PowerApps-licenser.For details about what licenses you can choose for your organization, see PowerApps licensing overview.

Køb PowerApps direktePurchase PowerApps directly

Du kan købe PowerApps-abonnementer til din organisation på powerapps.microsoft.com og derefter tildele PowerApps-licenser til dine brugere.You can purchase PowerApps subscriptions for your organization from powerapps.microsoft.com and then assign PowerApps licenses to your users. Få mere at vide.Learn more.

 1. Åbn powerapps.microsoft.com, og vælg derefter Prisfastsættelse.Open powerapps.microsoft.com, and then select Pricing.

 2. Vælg Køb nu for den ønskede plan.Select Buy now for the plan you want.

 3. Angiv oplysninger, så du kan foretage købet, og naviger derefter til Office 365 Administration for at tildele PowerApps-licenser til dine brugere.Provide information to make the purchase, and then navigate to the Office 365 admin center to assign PowerApps licenses to your users.

Hent PowerApps via Office 365Get PowerApps through Office 365

Du kan købe PowerApps-abonnementer til din organisation gennem Office 365 Administration og derefter tildele PowerApps-licenser til dine brugere.You can purchase PowerApps subscriptions for your organization from the Office 365 admin center and then assign PowerApps licenses to your users. Få mere at vide.Learn more.

Bemærk

PowerApps føjes til eksisterende og nye Office 365-abonnementer i november 2016.PowerApps will be added to existing and new Office 365 subscriptions in November 2016.

 • Hvis du logger på PowerApps med et Office 365-abonnement, før denne ændring blev udsendt, bliver du bedt om at tilmelde dig en gratis prøveversion af PowerApps Plan 2.If you sign in to PowerApps with an Office 365 subscription prior to this change going out, you will be prompted to sign up for a free PowerApps Plan 2 trial.
 • Tilmeld dig prøveversionen, hvis du vil prøve PowerApps, indtil dit Office 365-abonnement bliver opdateret.Feel free to sign up for the trial if you want to try out PowerApps until the update is made to your Office 365 subscription.
 • Men vær opmærksom på, at prøvelicensen kan indeholde PowerApps-funktioner, som ikke er tilgængelige via dit Office 365-abonnement, når prøveversionen udløber efter 90 dage.However, please be aware that the trial license may include features of PowerApps that are not available to you through your Office 365 subscription when the trial expires after 90 days. Du kan se, hvilke egenskaber der er inkluderet i dit Office 365-abonnement, under priser på PowerApps.See PowerApps pricing to see what capabilities are included in your Office 365 subscription.

Køb et prøveabonnementPurchase a subscription trial

 1. Gå til Office 365 Administration.Browse to the Office 365 admin center.

 2. I den venstre navigationsrude skal du vælge Fakturering -> Abonnementer.On the left navigation pane, select Billing -> Subscriptions.

 3. Vælg + Tilføj abonnementer i højre side.Select + Add subscriptions on the right side.

 4. Under Andre planer skal du føre musen over ellipsen (...) for den ønskede plan, og derefter skal du vælge Start gratis prøveversion.Under Other Plans, hover over the ellipse (...) for the plan you want, and then select Start free trial.

 5. Vælg Prøv nu på bekræftelsesskærmen.On the confirmation screen, select Try now.

  Under Fakturering -> Abonnementer er Microsoft PowerApps Plan 1-prøveversion eller Microsoft PowerApps Plan 2-prøveversion angivet med 100 tilgængelige licenser.Under Billing -> Subscriptions, you will see Microsoft PowerApps Plan 1 Trial or Microsoft PowerApps Plan 2 Trial listed with 100 licenses available. Din gratis prøveversion dækker 90 dage.Your free trial will cover 90 days.

Køb et abonnementPurchase a subscription

 1. Gå til Office 365 Administration.Browse to the Office 365 admin center.

 2. I den venstre navigationsrude skal du vælge Fakturering -> Abonnementer.On the left navigation pane, select Billing -> Subscriptions.

 3. Vælg + Tilføj abonnementer i højre side.Select + Add subscriptions on the right side.

 4. Under Andre planer skal du føre musen over ellipsen (...) for den ønskede plan, og derefter skal du vælge Køb nu.Under Other Plans, hover over the ellipse (...) for the plan you want, and then select Buy now.

 5. Angiv det antal licenser, du vil tilføje, og vælg derefter Tjek ud nu eller Tilføj til indkøbskurv.Enter the number of licenses you would like to add, and then select Check out now or Add to cart.

  Bemærk

  Du kan tilføje flere senere, hvis det er nødvendigt.You can add more later if needed.

 6. Angiv de nødvendige oplysninger i udtjekningsflowet,Enter the needed information in the Checkout flow,

  Under Fakturering -> Abonnementer er Microsoft PowerApps Plan 1 eller Microsoft PowerApps Plan 2 angivet.Under Billing -> Subscriptions, you will see Microsoft PowerApps Plan 1 or Microsoft PowerApps Plan 2 listed. Hvis du beslutter senere, at du vil tilføje flere licenser, skal du gå tilbage til Tilføj abonnementer og derefter vælge Rediger licensantal.If you decide later that you want to add more licenses, go back to Add subscriptions and then select Change license quantity.

TilføjelsesprogrammerAdd-ons

Disse kommer snart, men understøttes ikke endnu.These are coming soon but are not supported yet.

Se ogsåSee also

Spørgsmål og svar til PowerApps i din organisationPowerApps in your organization Q&A
Tilmelding via selvbetjening til PowerAppsSelf-service sign up for PowerApps