SamlefunktionerCombiner functions

Disse funktioner bruges af andre biblioteksfunktioner, der fletter værdier.These functions are used by other library functions that merge values. Table.ToList og Table.CombineColumns anvender f.eks. en kombinationsfunktion på hver række i en tabel for at oprette en enkelt værdi for hver række.For example, Table.ToList and Table.CombineColumns apply a combiner function to each row in a table to produce a single value for each row.

CombinerCombiner

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Combiner.CombineTextByDelimiterCombiner.CombineTextByDelimiter Returnerer en funktion, der kombinerer en liste med tekst til en enkelt tekst med den angivne afgrænser.Returns a function that combines a list of text into a single text using the specified delimiter.
Combiner.CombineTextByEachDelimiterCombiner.CombineTextByEachDelimiter Returnerer en funktion, der kombinerer en liste med tekst til en enkelt tekst med hver angivet afgrænser i rækkefølge.Returns a function that combines a list of text into a single text using each specified delimiter in sequence.
Combiner.CombineTextByLengthsCombiner.CombineTextByLengths Returnerer en funktion, der kombinerer en liste med tekst til en enkelt tekst med de angivne længder.Returns a function that combines a list of text into a single text using the specified lengths.
Combiner.CombineTextByPositionsCombiner.CombineTextByPositions Returnerer en funktion, der kombinerer en liste med tekst til en enkelt tekst med de angivne placeringer.Returns a function that combines a list of text into a single text using the specified positions.
Combiner.CombineTextByRangesCombiner.CombineTextByRanges Returnerer en funktion, der kombinerer en liste med tekst til en enkelt tekst med de angivne placeringer og længder.Returns a function that combines a list of text into a single text using the specified positions and lengths.