Funktioner for dato, klokkeslæt og zoneDateTimeZone functions

Disse funktioner opretter og manipulerer værdier for dato- og tidszoner.These functions create and manipulate datetimezone values.

DateTimeZoneDateTimeZone

FunktionFunction BeskrivelseDescription
DateTimeZone.FixedLocalNowDateTimeZone.FixedLocalNow Returnerer en datetimezone-værdi, der er angivet til den aktuelle dato-, klokkeslæt- og tidszoneforskydning i systemet.Returns a DateTimeZone value set to the current date, time, and timezone offset on the system.
DateTimeZone.FixedUtcNowDateTimeZone.FixedUtcNow Returnerer den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i UTC (GMT-tidszonen).Returns the current date and time in UTC (the GMT timezone).
DateTimeZone.FromDateTimeZone.From Returnerer en datetimezone-værdi fra en værdi.Returns a datetimezone value from a value.
DateTimeZone.FromFileTimeDateTimeZone.FromFileTime Returnerer en datetimezone fra en talværdi.Returns a DateTimeZone from a number value.
DateTimeZone.FromTextDateTimeZone.FromText Returnerer en datetimezone-værdi fra et sæt datoformater og kulturværdier.Returns a DateTimeZone value from a set of date formats and culture value.
DateTimeZone.LocalNowDateTimeZone.LocalNow Returnerer en datetime-værdi, der er angivet til den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i systemet.Returns a DateTime value set to the current system date and time.
DateTimeZone.RemoveZoneDateTimeZone.RemoveZone Returnerer en værdi af typen datetime med zoneoplysningerne, der er fjernet fra værdien af typen datetimezone.Returns a datetime value with the zone information removed from the input datetimezone value.
DateTimeZone.SwitchZoneDateTimeZone.SwitchZone Ændrer tidszoneoplysningerne for datetimezone-inputtet.Changes the timezone information for the input DateTimeZone.
DateTimeZone.ToLocalDateTimeZone.ToLocal Returnerer en værdi af typen datetime fra den lokale tidszone.Returns a DateTime value from the local time zone.
DateTimeZone.ToRecordDateTimeZone.ToRecord Returnerer en post, der indeholder dele af en datetime-værdi.Returns a record containing parts of a DateTime value.
DateTimeZone.ToTextDateTimeZone.ToText Returnerer en tekstværdi fra en datetime-værdi.Returns a text value from a DateTime value.
DateTimeZone.ToUtcDateTimeZone.ToUtc Returnerer en værdi af typen datetime til UTC-tidszonen.Returns a DateTime value to the Utc time zone.
DateTimeZone.UtcNowDateTimeZone.UtcNow Returnerer en datetime-værdi, der er angivet til den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i Utc-tidszonen.Returns a DateTime value set to the current system date and time in the Utc timezone.
DateTimeZone.ZoneHoursDateTimeZone.ZoneHours Returnerer en tidszone-timeværdi fra en datetime-værdi.Returns a time zone hour value from a DateTime value.
DateTimeZone.ZoneMinutesDateTimeZone.ZoneMinutes Returnerer en tidszoneminutværdi fra datetime-værdi.Returns a time zone minute value from a DateTime value.
#datetimezone#datetimezone Opretter en værdi for dato-/klokkeslætszone ud fra år, måned, dag, time, minut, sekund, forskydning i timer og forskydning i minutter.Creates a datetimezone value from year, month, day, hour, minute, second, offset-hours, and offset-minutes.