Funktioner for varighedDuration functions

Disse funktioner opretter og manipulerer varighedsværdier.These functions create and manipulate duration values.

VarighedDuration

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Duration.DaysDuration.Days Returnerer dagkomponenten for en værdi af typen varighed.Returns the day component of a Duration value.
Duration.FromDuration.From Returnerer en værdi af typen varighed fra en værdi.Returns a duration value from a value.
Duration.FromTextDuration.FromText Returnerer en værdi af typen varighed fra en tekstværdi.Returns a Duration value from a text value.
Duration.HoursDuration.Hours Returnerer timekomponenten for en værdi af typen varighed.Returns an hour component of a Duration value.
Duration.MinutesDuration.Minutes Returnerer minutkomponenten for en værdi af typen varighed.Returns a minute component of a Duration value.
Duration.SecondsDuration.Seconds Returnerer sekundkomponenten for en værdi af typen varighed.Returns a second component of a Duration value.
Duration.ToRecordDuration.ToRecord Returnerer en post med dele af en værdi af typen varighed.Returns a record with parts of a Duration value.
Duration.TotalDaysDuration.TotalDays Returnerer det samlede antal dage fra en værdi af typen varighed.Returns the total magnitude of days from a Duration value.
Duration.TotalHoursDuration.TotalHours Returnerer det samlede antal timer fra en værdi af typen varighed.Returns the total magnitude of hours from a Duration value.
Duration.TotalMinutesDuration.TotalMinutes Returnerer det samlede antal minutter fra en værdi af typen varighed.Returns the total magnitude of minutes from a Duration value.
Duration.TotalSecondsDuration.TotalSeconds Returnerer det samlede antal sekunder fra en værdi af typen varighed.Returns the total magnitude of seconds from a duration value.
Duration.ToTextDuration.ToText Returnerer en tekstværdi fra en værdi af typen varighed.Returns a text value from a Duration value.
#duration#duration Opretter en værdi af typen varighed ud fra dage, time, minut og sekund.Creates a duration value from days, hour, minute, and second.