FunktionsværdierFunction values

Disse funktioner opretter og aktiverer andre M-funktioner.These functions create and invoke other M functions.

FunktionFunction

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Function.FromFunction.From Bruger en unær funktion function og opretter en ny funktion af typen functionType, der skaber en liste ud fra dens argumenter og overfører den til function.Takes a unary function function and creates a new function with the type functionType that constructs a list out of its arguments and passes it to function.
Function.InvokeFunction.Invoke Aktiverer den angivne funktion ved hjælp af det angivne og returnerer resultatet.Invokes the given function using the specified and returns the result.
Function.InvokeAfterFunction.InvokeAfter Returnerer resultatet af aktiveringen af funktionen, når varigheden af forsinkelsen er gået.Returns the result of invoking function after duration delay has passed.
Function.IsDataSourceFunction.IsDataSource Returnerer, om en bestemt funktion anses for at være en datakilde.Returns whether or not function is considered a data source.
Function.ScalarVectorFunction.ScalarVector Returnerer en skalarfunktion af typen scalarFunctionType, der aktiverer vectorFunction med en enkelt række af argumenter og returnerer et enkelt output.Returns a scalar function of type scalarFunctionType that invokes vectorFunction with a single row of arguments and returns its single output.