ErstatningsfunktionerReplacer functions

Disse funktioner bruges af andre funktioner i biblioteket til at erstatte en given værdi.These functions are used by other functions in the library to replace a given value.

ErstatningsfunktionerReplacer

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Replacer.ReplaceTextReplacer.ReplaceText Denne funktion leveres til List.ReplaceValue eller Table.ReplaceValue for at erstatte hhv. tekstværdier på en liste og tabelværdier.This function be provided to List.ReplaceValue or Table.ReplaceValue to do replace of text values in list and table values respectively.
Replacer.ReplaceValueReplacer.ReplaceValue Denne funktion leveres til List.ReplaceValue eller Table.ReplaceValue for at erstatte hhv. værdier på en liste og tabelværdier.This function be provided to List.ReplaceValue or Table.ReplaceValue to do replace values in list and table values respectively.