Funktioner for klokkeslætTime functions

Disse funktioner opretter og manipulerer klokkeslætsværdier.These functions create and manipulate time values.

KlokkeslætTime

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Time.EndOfHourTime.EndOfHour Returnerer en værdi af typen DateTime for slutningen af timen.Returns a DateTime value from the end of the hour.
Time.FromTime.From Returnerer en klokkeslætsværdi fra en værdi.Returns a time value from a value.
Time.FromTextTime.FromText Returnerer en klokkeslætsværdi fra et sæt datoformater.Returns a Time value from a set of date formats.
Time.HourTime.Hour Returnerer en timeværdi fra en DateTime-værdi.Returns an hour value from a DateTime value.
Time.MinuteTime.Minute Returnerer en minutværdi fra en DateTime-værdi.Returns a minute value from a DateTime value.
Time.SecondTime.Second Returnerer en sekundværdi fra en DateTime-værdi.Returns a second value from a DateTime value
Time.StartOfHourTime.StartOfHour Returnerer den første værdi for timen fra en klokkeslætsværdi.Returns the first value of the hour from a time value.
Time.ToRecordTime.ToRecord Returnerer en post, der indeholder dele af en datoværdi.Returns a record containing parts of a Date value.
Time.ToTextTime.ToText Returnerer en tekstværdi fra en klokkeslætsværdi.Returns a text value from a Time value.
#time#time Opretter en klokkeslætsværdi ud fra time, minut og sekund.Creates a time value from hour, minute, and second.