Type.FunctionReturnType.FunctionReturn

SyntaksSyntax

Type.FunctionReturn(type as type) as type  

OmAbout

Returnerer en type, der returneres af en type-funktion.Returns a type returned by a function type.

Eksempel 1Example 1

Find returtypen for () as any).Find the return type of () as any).

Type.FunctionReturn(type function () as any)

type any