TypefunktionerType functions

Disse funktioner opretter og manipulerer typeværdier.These functions create and manipulate type values.

TypeType

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Type.AddTableKeyType.AddTableKey Føj en nøgle til en tabeltype.Add a key to a table type.
Type.ClosedRecordType.ClosedRecord Den angivne type skal være en posttype og returnerer en lukket version af den angivne posttype (eller samme type, hvis den allerede er lukket).The given type must be a record type returns a closed version of the given record type (or the same type, if it is already closed)
Type.FacetsType.Facets Returnerer facetterne for en type.Returns the facets of a type.
Type.ForFunctionType.ForFunction Opretter en funktionstype ud fra den angivne.Creates a function type from the given .
Type.ForRecordType.ForRecord Returnerer en posttype fra en feltpost.Returns a Record type from a fields record.
Type.FunctionParametersType.FunctionParameters Returnerer en post, hvor feltværdier er angivet til navnet på parametrene for en funktionstype, og deres værdier er angivet til deres tilsvarende typer.Returns a record with field values set to the name of the parameters of a function type, and their values set to their corresponding types.
Type.FunctionRequiredParametersType.FunctionRequiredParameters Returnerer et tal, der angiver minimumantallet af parametre, der kræves for at aktivere en funktionstype.Returns a number indicating the minimum number of parameters required to invoke the a type of function.
Type.FunctionReturnType.FunctionReturn Returnerer en type, der returneres af en funktionstype.Returns a type returned by a function type.
Type.IsType.Is Type.IsType.Is
Type.IsNullableType.IsNullable Returnerer Sand, hvis typen kan være null. Ellers returneres False.Returns true if a type is a nullable type; otherwise, false.
Type.IsOpenRecordType.IsOpenRecord Returnerer, om en posttype er åben.Returns whether a record type is open.
Type.ListItemType.ListItem Returnerer en elementtype fra en listetype.Returns an item type from a list type.
Type.NonNullableType.NonNullable Returnerer typen, der ikke kan være null, fra en type.Returns the non nullable type from a type.
Type.OpenRecordType.OpenRecord Returnerer en åben version af den angivne posttype eller samme type, hvis den allerede er åben.Returns an opened version of a record type, or the same type, if it is already open.
Type.RecordFieldsType.RecordFields Returnerer en post, der beskriver felterne for en posttype, hvor hvert felt i den returnerede posttype har et tilsvarende navn og en tilsvarende værdi, som er en post i formatet [ Type = type, Optional = logical ].Returns a record describing the fields of a record type with each field of the returned record type having a corresponding name and a value that is a record of the form [ Type = type, Opional = logical ].
Type.ReplaceFacetsType.ReplaceFacets Erstatter facetterne for en type.Replaces the facets of a type.
Type.ReplaceTableKeysType.ReplaceTableKeys Erstatter nøglerne i en tabeltype.Replaces the keys in a table type.
Type.TableColumnType.TableColumn Returnerer typen af en kolonne i en tabel.Returns the type of a column in a table.
Type.TableKeysType.TableKeys Returnerer nøgler fra en tabeltype.Returns keys from a table type.
Type.TableRowType.TableRow Returnerer en rækketype fra en tabeltype.Returns a row type from a table type.
Type.TableSchemaType.TableSchema Returnerer en tabel med en beskrivelse af kolonnerne (dvs. skemaet) i den angivne tabeltype.Returns a table containing a description of the columns (i.e. the schema) of the specified table type.
Type.UnionType.Union Returnerer foreningen af en liste over typer.Returns the union of a list of types.