Type.RecordFieldsType.RecordFields

SyntaksSyntax

Type.RecordFields(type as type) as record

OmAbout

Returnerer en post, der beskriver felterne i en post type.Returns a record describing the fields of a record type. Hvert felt i den returnerede posttype har et tilsvarende navn og en værdi i form af en post [ Type = type, Optional = logical ].Each field of the returned record type has a corresponding name and a value, in the form of a record [ Type = type, Optional = logical ].

EksempelExample

Find navnet på og værdien for posten [ A = number, optional B = any].Find the name and value of the record [ A = number, optional B = any].

Type.RecordFields(type [A = number, optional B = any])
AA [Post][Record]
BB [Post][Record]