URI-funktionerUri functions

Disse funktioner opretter og manipulerer URI-forespørgselsstrenge.These functions create and manipulate URI query strings.

URIUri

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Uri.BuildQueryStringUri.BuildQueryString Oversæt en post til en URI-forespørgselsstreng.Assemble a record into a URI query string.
Uri.CombineUri.Combine Returnerer en URI, der er baseret på kombinationen af basen og relative dele.Returns a Uri based on the combination of the base and relative parts.
Uri.EscapeDataStringUri.EscapeDataString Koder specialtegn i overensstemmelse med RFC 3986.Encodes special characters in accordance with RFC 3986.
Uri.PartsUri.Parts Returnerer en postværdi, hvor felterne er angivet til delene i en URI-tekstværdi.Returns a record value with the fields set to the parts of a Uri text value.