Brug Power BI med Microsoft Dynamics 365

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Bemærk

Oplysningerne her er til versioner af Dynamics 365, der er tidligere end Dynamics 365 (online), version 9.0. Du kan finde den nyeste dokumentation i Bruge Power BI.

Power BI til Office 365-cloudtjenesten arbejder sammen med Microsoft Dynamics 365 for at give en analyseløsning med selvbetjening.Power BI opdaterer automatisk de viste Microsoft Dynamics 365 (online)-data. Med Power BI Desktop eller Microsoft Office Excel Power-forespørgsel til godkendelse af rapporter og Power BI til deling af dashboards og opdatering af data fra Microsoft Dynamics 365 (online) har salgs-, marketing- og servicemedarbejdere i din organisation en ny effektiv metode til at arbejde med Dynamics 365-data.

Dette emne indeholder

Introduktion til brug af Microsoft Power BI med Microsoft Dynamics 365 (online)

Integrere Power BI-visualiseringer på personlige dashboards

Anvend Power BI Desktop til at oprette forbindelse direkte til din Microsoft Dynamics 365 (online)-forekomst

Brug Power BI med Microsoft Dynamics 365 (det lokale miljø)

Introduktion til brug af Microsoft Power BI med Microsoft Dynamics 365 (online)

Microsoft Dynamics 365-indholdspakkerne for Power BI-cloudtjenesten gør det nemt at få adgang til og analysere dine salgs-, service eller marketingdata.

Hvis du vil oprette et Power BI- dashboard ved hjælp af en indholdspakke, skal du følge disse instruktioner.

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du tilmelde dig Microsoft Power BI.

 2. Når du er logget på Power BI skal du i området Datasæt klikke på Hent data under Tjenester, klikke på Hent og derefter vælge mellem følgende indholdspakker.

  • Microsoft Dynamics 365 (online) Salgschef

  • Microsoft Dynamics 365 (online) Servicechef

  • Microsoft Dynamics Marketing

 3. For indholdspakker for Salgschef og Servicechef skal du angive URL-adressen for din Microsoft Dynamics 365 (online)-forekomst, f.eks. https://Organisationsnavn.crm.dynamics.com, hvor Organisationsnavn er organisationsnavnet på din forekomst af Microsoft Dynamics 365 (online), og klikke på Næste.

  Bemærk

  Hvis dit datacenter er uden for Nordamerika, kan domænenavnet crm.dynamics.com være anderledes, f.eks. crm2.dynamics.com, crm3.dynamics.com, crm4.dynamics.com osv. Hvis du vil finde domænenavnet, skal du åbne Dynamics 365-webappen, og gå til Indstillinger > Tilpasninger > Udviklerressourcer. De anførte URL-adresser angiver de korrekte domænenavne.

  For indholdspakker for Marketing skal du angive URL-adressen som https://OrganizationName.marketing.dynamics.com/analytics, hvor Organisationsnavn er organisationsnavnet på din forekomst af Microsoft Dynamics 365 (online), og klikke på Næste.

 4. Vælg oAuth2 under Godkendelsesmetode.

 5. Dine Microsoft Dynamics 365 (online)-organisationsdata importeres, og flere visualiseringer bliver tilgængelige.

Tip

Hvis den indholdspakke, du vælger, ikke åbnes i webbrowseren, skal du i venstre rude af dit Power BI-arbejdsområde klikke på indholdspakken under Dashboards.

Indholdspakker kan hentes.

Microsoft Dynamics 365-indholdspakkerne understøtter standardobjekter, der er færdiglavede. Du kan dog tilpasse følgende indholdspakker ved at hente .PBIX-filen og derefter bruge Power BI Desktop til at tilpasse indholdspakken, før du overfører det til Power BI-tjenesten.

Power BI Report Template for Connected Field Service for Microsoft Dynamics 365 giver brugerne mulighed for at udgive en Power BI-rapport, der viser den aktuelle impuls for enheder, der er forbindelse til.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilpasser indholdspakker, i Tilpasse Microsoft Dynamics 365 Power BI-indholdspakker.

Integrere Power BI-visualiseringer på personlige dashboards

Før brugere kan integrere Power BI-visualiseringer på personlige dashboards, skal indstillingen for hele organisationen være aktiveret.

Bemærk

Denne funktion blev først introduceret i Opdatering 1 til CRM Online 2016.

Som standard er integrering af Power BI-visualisering deaktiveret og skal aktiveres, før brugerne kan integrere dem i personlige dashboards.

Aktivere Power BI-visualiseringer i organisationen

 1. Log på Microsoft Dynamics 365 som en bruger med sikkerhedsrollen Systemadministrator.

 2. Gå til Indstillinger > Administration > Systemindstillinger.

 3. Under fanen Rapportering skal du under indstillingen Tillad indlejring af Power BI-visualisering vælge Ja for at aktivere eller Nej for at deaktivere.

 4. Klik på OK.

Yderligere oplysninger om at tilføje Power BI-felter til personlige dashboards i Microsoft Dynamics 365 finder du under Integrere Power BI-felter i dit personlige dashboard.

Yderligere oplysninger om at tilføje Power BI-dashboards til personlige dashboards i Microsoft Dynamics 365 finder du under Tilføje et Power BI-dashboard i dit personlige dashboard.

Anvend Power BI Desktop til at oprette forbindelse direkte til din Microsoft Dynamics 365 (online)-forekomst

Du kan oprette forbindelse til Microsoft Dynamics 365 (online) med Power BI Desktop for at oprette brugerdefinerede Dynamics 365-rapporter og dashboards til brug sammen med Power BI-tjenesten.

Krav

 • Power BI-tjenesteregistrering

 • Power BI Desktop.

 • Microsoft Dynamics 365 (online)-forekomst

Opret forbindelse til Dynamics 365 (online)

 1. Start Power BI Desktop.

 2. Klik på fanen Hjem, klik på Hent Data, og klik derefter på Flere.

 3. På listen Hent data skal du vælge Dynamics 365 Online.

 4. Angiv Dynamics 365 (online) OData-slutpunktets URL-adresse. Den ligner denne URL-adresse, hvor Organisationsnavn er navnet på din Dynamics 365 (online)-organisation, og v8.1 er versionen. Klik på OK.

  https://OrganizationName.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

  Tip

  Du kan finde URL-adressen for dit OData-slutpunkt i Microsoft Dynamics 365-webklienten. Gå til indstillinger > Tilpasninger > Udviklerressourcer , og find URL-adressen under Web API for forekomst.

 5. I dialogboksen Adgang til et OData-feed skal du klikke på Organisationskonto og derefter klikke på Opret forbindelse.

  Bemærk

  Hvis du ikke er logget på din Microsoft Dynamics 365 (online)-forekomst, skal du klikke på Log på i dialogboksen Adgang til et OData-feed, før du klikker på Opret forbindelse.

 6. Organisationens databaseobjekttabeller vises i Power BI Desktop-vinduet Navigator. Du kan vælge både standardobjekter og brugerdefinerede objekter. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af rapporter med Power BI Desktop i Power BI-support: Rapportvisning i Power BI Desktop.

  Vælg objekttabel

  Tip

  Du kan bruge lignende trin til at oprette forbindelse til Microsoft Dynamics 365 (online) ved hjælp af Microsoft Office Excel Power-forespørgsel ved at vælge Fra andre kilder under fanen Power-forespørgsel i Excel.

Brug Power BI med Microsoft Dynamics 365 (det lokale miljø)

Du kan bruge Power BI med Dynamics 365 (i det lokale miljø) til at oprette og udgive avancerede visualiseringer, der kan åbnes overalt.

Krav

 • Windows Server 2012 R2 med AD FS 3.0 (påkrævet for Installation med adgang via internet).

 • For IFD skal OAuth være aktiveret på Microsoft Dynamics 365 Server. Dette trin er beskrevet i følgende afsnit.

 • Microsoft Power BI-konto.

Bemærk

Planlagt opdatering af rapporter understøttes ikke med Dynamics 365 (i det lokale miljø)-datasæt, der udgives til Power BI-tjenesten. Du kan opdatere anvendte rapporter i Microsoft Power BI Desktop eller Microsoft Office Excel og derefter overføre rapporterne til Power BI-tjenesten.

Konfigurere Microsoft Dynamics 365 (det lokale miljø) til Power BI

 1. Hvis du opretter intern forbindelse til Dynamics 365 (i det lokale miljø)-installation (ikke ved hjælp af IFD), skal du gå til trin 4.

  Hvis installationen er konfigureret til IFD, kan du aktivere OAuth på Microsoft Dynamics 365 Server. Til dette formål skal du åbne et Windows PowerShell-vindue og køre følgende PowerShell-kommandoer.

  Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
  $fedurl = Get-CrmSetting -SettingType ClaimsSettings
  $fedurl.FederationProviderType = 1
  Set-CrmSetting $fedurl
  
 2. Når du kører de tidligere kommandoer, skal du genstarte IIS. Skriv IISReset i et kommandovindue, og tryk derefter på ENTER.

 3. Registrer Power BI Desktop OAuth 2.0-klienten med ADFS. Til dette formål skal du et Windows PowerShell-vindue og køre følgende PowerShell-kommando på den pc, hvor du kører Power BI Desktop , der skal bruges til at udgive rapporterne til Power BI-tjenesten.

  Add-AdfsClient -ClientId "a672d62c-fc7b-4e81-a576-e60dc46e951d" -Name "Microsoft Power BI" -RedirectUri @("https://de-users-preview.sqlazurelabs.com/account/reply/", "https://preview.powerbi.com/views/oauthredirect.html") -Description "ADFS OAuth 2.0 client for Microsoft Power BI"
  
 4. I Power BI Desktop skal du logge på Power BI og derefter bruge OData Feed-standardforbindelsen for at oprette forbindelse til dit Dynamics 365 (i det lokale miljø)-system ved hjælp af Windows- eller OAuth-godkendelse. Sådan gør du...

  1. Opret forbindelse til en datakilde i Power BI Desktop eller Excel ved hjælp af OData Feed-forbindelsen.

   • Til interne (ikke-IFD) installationer skal du angive URL-adressen for det OData-feed, der svarer til https://server/crmorganization/api/data/vn.0, hvor server/crmorganization er webappens sti til Microsoft Dynamics 365-organisationen, og vn.0 er versionen af Microsoft Dynamics 365, f.eks. v8.0 til Microsoft Dynamics 365. For eksempel https://contoso1/contosocrm/api/data/v8.0.

    Når du bliver bedt om at logge på for at få adgang til OData-feedet, skal du vælge Windows fra listen over godkendelsestyper og derefter angive dine legitimationsoplysninger for Dynamics 365 (i det lokale miljø).

   • Angiv URL-adressen for det OData-feed for IFD-installationer, som svarer til https://[organization_URI]/api/data/vn.0, hvor organization_URI er dit fulde domænenavn, som er tilgængeligt via internettet, og vn.0 er versionen af Microsoft Dynamics 365, f.eks. v8.0 til Microsoft Dynamics 365. For eksempel har organisationen Contoso denne URL-adresse: https://crmweb.contoso.com/api/data/v8.0.

    Når du bliver bedt om at logge på for at få adgang til OData-feedet, skal du vælge Organisationskonto fra listen over godkendelsestyper og derefter angive dine legitimationsoplysninger for Dynamics 365 (i det lokale miljø).

 5. Organisationsdatabasetabellerne er indlæst, og du kan bruge dem til at oprette rapporter.

 6. Udgiv dine rapporter til Power BI, og opbyg dashboards.

 7. Opdater dine rapporter ved at udgive dem hyppigt med Power BI Desktop eller Excel.

Se også

Udvide Dynamics 365 med integration og løsninger

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret