Vigtige overvejelser i forbindelse med server-baseret SharePoint-integration

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Bemærk

Oplysningerne her er til versioner af Dynamics 365, der er tidligere end Dynamics 365 (online), version 9.0. Du kan finde den nyeste dokumentation i Vigtige overvejelser i forbindelse med server-baseret SharePoint-integration.

Før du går over til serverbaseret SharePoint integration, skal du gennemgå tabellen nedenfor for at se nogle af de forskelle, du oplever mellem klientbaseret og serverbaseret SharePoint-integration.

Område

Klientbaseret SharePoint-integration

Serverbaseret SharePoint-integration

For de, der går over til serverbaseret SharePoint-integration

Log på

Skal logge på både Microsoft Dynamics 365 og SharePoint for at kunne få vist dokumentgitteret.

Behøver kun at logge på Dynamics 365.

Listekomponent

Skal hente listekomponenten og overføre direkte til SharePoint-websted, før du opretter forbindelse til webstedet for Dynamics 365.

Der kræves ikke nogen listekomponent.

Supportproces

Denne fremgangsmåde er baseret på funktionaliteten i sandkasseløsninger på SharePoint.SharePoint vil fremover fraråde brug af denne funktionalitet. Hvis funktionen sandkassetilstand er ikke tilgængelig for et SharePoint-websted, vil denne integration ikke fungere.

Denne fremgangsmåde er baseret på server-til-server-godkendelse og påvirkes ikke af den ændrede funktionsmåde for sandkasseløsninger i SharePoint.

Flere oplysninger:Frarådet brug af brugerdefineret kode i sandkasseløsninger

SharePoint-kommandoer

Omfatter:

 • Giv mig besked

 • Hent en kopi

 • Kopier genvej

 • Send genvej

 • Vis egenskaber

 • Versionshistorik

Omfatter ikke SharePoint-kommandoer, der vises i kolonnen med klientbaseret integration.

De klientbaserede handlinger kan åbnes direkte i SharePoint med server-baseret integration. Vælg Åbn SharePoint for at få vist dokumentets placering direkte i SharePoint og få adgang til handlingerne.

Open SharePoint Team Site

Brugerdefinerede indholdstyper

Kan oprette nye brugerdefinerede indholdstyper.

Kan ikke oprette nye brugerdefinerede indholdstyper.

Tidligere oprettede brugerdefinerede indholdstyper kan stadig ses og redigeres, men for at oprette en ny brugerdefineret indholdstype skal du oprette den direkte i SharePoint med Åbn SharePoint.

Absolutte URLs

Understøttet

Understøttes ikke

Brugere, der flytter fra klient-baseret tilgang til server-baseret tilgang, skal konvertere deres absolutte URLs til relative URLs. Dette virker kun, hvis den absolutte URL i et SharePoint-websted er gyldig for server-baseret SharePoint-integration.

Mappenavigering

Brugerne kan oprette SharePoint-mapper i Dynamics 365. Mapper vises i et gitter, som brugerne kan navigere gennem.

Brugerne kan oprette mapper i Dynamics 365, og mapperne vises ikke i Dynamics 365.

Alle dokumenter under undermapper vises i Dynamics 365-gitteret. Relative URLs vises for at fortælle brugerne, hvor dokumentet er placeret i forhold til den overordnede mappe.SharePoint-dokumentvisninger kan tilpasses, så brugere kun kan se dokumenter i en bestemt mappe eller undermappe.

Flere oplysninger:"Valideringsfejl", når du forsøger at konfigurere serverbaseret SharePoint-integration til Microsoft Dynamics CRM Online og SharePoint Online

Online vs. lokal support

Kan oprette forbindelse:

 • Dynamics 365 (online) med SharePoint Online

 • Dynamics 365 (online) med SharePoint Server (på stedet)

 • Dynamics 365 lokalt med SharePoint Online

 • Dynamics 365 lokalt med SharePoint Server (det lokale miljø)

Kan oprette forbindelse:

 • Dynamics 365 (online) med SharePoint Online, hvis SharePoint-webstedet er under samme Office 365-lejer som Dynamics 365 (online).

 • Dynamics 365 (online) med SharePoint (det lokale miljø)

 • Dynamics 365 lokalt med SharePoint Online

 • Dynamics 365 lokalt med SharePoint Server (det lokale miljø)

Ressourcebegrænsning

Anvendes ikke.

Et dokumentbibliotek med 5000 eller flere dokumenter kan komme ud for ressourcebegrænsning.

Denne begrænsning af ressourcen kan påvirke andre funktioner. For eksempel fungerer Microsoft OneNote-integration ikke, når SharePoint Server-webstedet har 5000 dokumenter eller derover.

Flere oplysninger:Ressourcebegrænsninger og grænser

Hvis du har mere end 5000 dokumenter i dokumentbiblioteket, kan du se dokumenterne i standardgittervisning. Men hvis du sorterer efter andre kolonner end den standardsorterede kolonne, vil der muligvis vises en fejl, som angiver, at grænsen for begrænsning er overskredet.

Kendte problemer med serverbaseret SharePoint-integration

Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste opbygger SharePoint-biblioteket ved hjælp af det interne navn på det dokumentaktiverede objekt i Dynamics 365. Server-baseret SharePoint-integration bruger objektets visningsnavn. Når du opgraderer til serverbaseret SharePoint-integration, skal du kontrollere, at de viste navne i dit dokumentbibliotek på SharePoint svarer til objekternes visningsnavne i Dynamics 365.

SharePoint library name and entity display name

Disse navne skal stemme overens.

Flere oplysninger:Fejlmeddelelse, når du bruger den nye serverbaserede SharePoint-integration til Microsoft Dynamics CRM Online og SharePoint Online: "Listen understøtter ikke denne operation"

Se også

Installere Dynamics CRM til det lokale miljø
Konfigurere SharePoint-integration med Microsoft Dynamics 365
Tilladelser, der kræves til opgaver i forbindelse med dokumentstyring

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret