Aktivere sprog

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Aktivér sprog i din organisation, så de viser brugergrænseflade og Hjælp i et andet sprog end basissproget.

Dette emne indeholder

Aktivér sproget

Vælg det sprog, som brugergrænsefladen og Hjælp skal vises på

Kendte problemer med sprogindstillinger

Aktivér sproget

Før brugere kan gå i gang med at bruge en Sprogpakke for at få vist et sprog, skal Sprogpakke være aktiveret for Microsoft Dynamics 365-organisationen.

 1. Start Microsoft Dynamics 365-webprogrammet. Du skal have sikkerhedsrolle som systemadministrator eller tilsvarende rettigheder for den Microsoft Dynamics 365-organisation, hvor du vil klargøre en Sprogpakke til.

 2. Gå til Indstillinger > Administration.

 3. Klik på Sprog for at åbne dialogboksen Sprogindstillinger. Her kan du se hver af de Sprogpakke, der er installeret i Microsoft Dynamics 365-installationen, med et afkrydsningsfelt til venstre for alle de viste Sprogpakke.

 4. For hver Sprogpakke, du vil klargøre (aktivere), skal du markere afkrydsningsfeltet ud for pakken. For hver Sprogpakke, du vil annullere klargøring for (deaktivere), skal du fjerne markeringen.

 5. Klik på Anvend.

 6. Klik på OK i de bekræftelsesdialogbokse, der åbnes.

  Bemærk

  Det kan tage flere minutter for Microsoft Dynamics 365 at klargøre eller annullere klargøring af sprogene.

 7. Klik på Luk for at lukke dialogboksen Sprogindstillinger.

Gentag de forrige trin for hver organisation i din Microsoft Dynamics 365-installation.

Vælg det sprog, som brugergrænsefladen og Hjælp skal vises på

Hver enkelt bruger vælger det sprog, der skal vises både i Microsoft Dynamics 365-webklienten og Dynamics 365 til Outlook-programmerne.

Vigtigt

For Microsoft Dynamics 365 til Outlook skal du hente og installere Sprogpakker, før du kan vælge dem.Flere oplysninger:Installere og aktivere en sprogpakke

 1. Log på Microsoft Dynamics 365, og åbn siden Angiv personlige indstillinger på følgende måde:

  • Hvis du bruger Microsoft Dynamics 365-webklienten, skal du klikke på knappen IndstillingerKnappen Indstillinger for Dynamics 365-webklient og derefter klikke på Indstillinger.

  • Hvis du bruger Dynamics 365 til Outlook i den øverste menulinje, skal du vælge Dynamics 365 og derefter klikke på Indstillinger.

 2. Vælg fanen Sprog.

 3. Vælg det sprog, Microsoft Dynamics 365 skal vises på, på listen Brugergrænsefladesprog.

 4. Vælg det sprog, Microsoft Dynamics 365 Hjælp skal vises på, på listen Sprog til Hjælp.

 5. Klik på OK for at gemme ændringerne og lukke dialogboksen.

Bemærk

I Dynamics 365 til Outlook gælder brugerens sprogindstillinger kun for Dynamics 365 til Outlook-funktioner, f.eks. visning af menuen Dynamics 365 på brugergrænsefladen, og de påvirker ikke andre områder i Microsoft Office Outlook. For at få vist hele brugergrænsefladen eller Hjælp i Dynamics 365 til Outlook på flere sprog skal du installere en eller flere Microsoft OfficeSprogpakker. Yderligere oplysninger: Office 2013 Sprogindstillinger.

Kendte problemer med sprogindstillinger

Forvrængede tegn vises på nogle sprog, når du kører Dynamics 365 til Outlook på Windows 10

Som standard omfatter Windows 10 et begrænset antal tilgængelige sprog. Hvis dit sprog ikke allerede er tilgængeligt på Windows 10, skal du downloade og installere det, før du installerer Dynamics 365 til Outlook. Yderligere oplysninger: Sprogpakker.

Se også

Hjælp og undervisning: Aktiver eller deaktiver sprog

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret