Sikkerhedsmeddelelser og bulletiner

Offentliggjort:

Version:

I dette bibliotek finder du sikkerhedsbulletiner, oversigter over sikkerhedsbulletiner, sikkerhedsmeddelelser og Microsoft Vulnerability Research-meddelelser, som er udgivet af Microsoft Security Response Center (MSRC). MSRC undersøger alle rapporter om sårbarhed, som berører Microsoft-produkter og -tjenester, og udgiver disse dokumenter som en del af de løbende bestræbelser på at hjælpe dig med at administrere sikkerhedsrisici og beskytte dine systemer.

Du kan finde yderligere oplysninger om MSRC under Microsoft Security Response Center.

Du kan finde flere oplysninger om sikkerhed under Security TechCenter.