PrøveversionTrial plan

Prøveversionen af Microsoft Stream på 90 dage har alle de funktioner, der er inkluderet i Microsoft Stream Plan 2, undtagen oprettelse af livebegivenheder.The Microsoft Stream 90-day trial includes all the capabilities included in Stream Plan 2, except live event creation. Brugerne kan uploade videoer i de første 3 måneder med prøveversionen. Derefter begrænses uploadfunktionen, men visning og andre funktioner er stadig aktive i en begrænset periode.Users will be able to upload videos during the first 3 months of the trial, after that, the upload feature will be restricted but viewing and other features will remain active for a limited time.

Når prøveperioden på 90 er gået, præsenteres kunden for en mulighed for enten at opgradere til et betalt abonnement, hvis de fortsat vil bruge Microsoft Steam, eller anmode om at få de uploadede videoer slettet.At the end of the 90-day trial, the customer will be presented with an option to either upgrade to a paid subscription to continue using Microsoft Steam or request your uploaded videos be deleted. Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilmelder dig, under Tilmelding til Stream via selvbetjening.For information about how to sign up, see Self-service signup for Stream.

Når prøveversionen udløber, har brugerne følgende muligheder:When the trial expires, users have these options:

  • Brugere, der har adgang til Microsoft Stream via Office 365, kan stadig få adgang til Stream.Users who have access to Microsoft Stream through Office 365 can still access Stream. Disse brugere har dog ikke længere adgang til funktioner, der udelukkende findes i Plan 2, som det er beskrevet på siden med priser på Microsoft Stream.However, those users will lose access to any features that are exclusive to Plan 2, as outlined on the Microsoft Stream pricing page.
  • Brugere, der ikke har adgang via Office 365, kan købe en separat plan.Users who don't have access through Office 365 can purchase a standalone plan. Du kan finde flere oplysninger under Køb Microsoft Stream til din organisation.For more information, see Purchase Microsoft Stream for your organization.

Bemærk

Hvis du vil købe Microsoft Stream til en organisation, skal du være global administrator eller faktureringsadministrator af Office 365 for en lejer, eller du skal oprette en lejer.To purchase Microsoft Stream for an organization, you must be an Office 365 Global or Billing Admin of a tenant, or you must create a tenant.

Kvoter og begrænsninger for en prøveversionQuotas and Limitations on a Trial

LejergrænserTenant Limits

DriftOperation LejergrænserTenant Limits
Videoer i altTotal Videos 10.00010,000
Kanaler i altTotal Channels 200200

GruppegrænserGroup Limits

DriftOperation GruppegrænserGroup Limits
Kanaler pr. Office-gruppeChannels per Office Group 100100

KanalgrænserChannel limits

DriftOperation KanalgrænserChannel Limits
Tildelte brugere/AD-sikkerhedsgrupper pr. kanalUsers/AD security groups assigned per channel 5050
Videoer pr kanalVideos per channel 200200

VideogrænserVideo limits

DriftOperation VideogrænserVideo Limits
Tildelte brugere/AD-sikkerhedsgrupper pr. videoUsers/AD security groups assigned per video 5050
Undertekst-/billedtekstspor pr. videoSubtitle/captions tracks per video 2020
Miniaturer i alt pr. videoThumbnails total per video 55
Kommentarer pr. videoComments per video 10001000

Grænser for filstørrelseFile Size limits

EnhedEntity StørrelsesgrænserSize Limits
Maks. videofilMax Video File 1 GB1 GB
Maks. størrelse på miniature pr. filMax Thumbnail size per file 4 MB4 MB
Maks. størrelse på tekstspor/underteksterMax Text Track / Subtitle size 2 MB2 MB

BrugergrænserUser limits

EnhedEntity StørrelsesgrænserSize Limits
Uploadede videoer pr. brugerUploaded videos per user 1010
Oprettede kanaler pr. brugerChannels created per user 2020
Kommentarer i altTotal Comments 1.0001,000
EnhedEntity StørrelsesgrænserSize Limits
Uploadede videoer pr. brugerUploaded videos per user 1010
Oprettede kanaler pr. brugerChannels created per user 2020
Kommentarer i altTotal Comments 1.0001,000

Næste trinNext steps

Gennemgå funktionerne i Microsoft Stream.Review Microsoft Stream features and functionalities.