AccountSASPermission.withDelete(boolean delete) Method

Definition

Permission to delete resources granted.

public AccountSASPermission withDelete(boolean delete)

Parameters

delete
boolean

Returns

Applies to