Τεκμηρίωση AI Builder

Το AI Builder είναι μια δυνατότητα του Microsoft Power Platform που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μεταφέρετε την ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft στον οργανισμό σας, χωρίς να απαιτούνται δεξιότητες κωδικοποίησης ή επιστήμης των δεδομένων.