Δημιουργία υπολογιζόμενων πινάκων

Ολοκληρώθηκε

Οι υπολογιζόμενοι πίνακες είναι μια συνάρτηση στο DAX. Τις περισσότερες φορές, μπορείτε να εισάγετε δεδομένα στο μοντέλο σας από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων. Ωστόσο, οι υπολογιζόμενοι πίνακες παρέχουν ενδιάμεσους υπολογισμούς και δεδομένα που θέλετε να αποθηκευτούν ως μέρος του μοντέλου αντί ως μέρος ενός ερωτήματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπολογιζόμενους πίνακες, για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια διασταυρούμενη σύνδεση μεταξύ δύο πινάκων.

Οι εργασίες σε αυτό το μάθημα περιλαμβάνουν: Εννοιολογικό γραφικό των εργασιών σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα.

Σημείωση

Για να ακολουθήσετε τα παραδείγματα σε αυτήν τη σελίδα, κάντε λήψη του δείγματος βάσης δεδομένων Access εδώ και εισαγάγετε στο Power BI Desktop ( Λήψη δεδομένων > βάση δεδομένων > βάση δεδομένων της Access). Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη φόρτωση της βάσης δεδομένων Access, διαβάστε αυτό το άρθρο.

Για να δημιουργήσετε έναν υπολογιζόμενο πίνακα, μεταβείτε στην Προβολή δεδομένων Power BI Desktop, στην αριστερή πλευρά του καμβά αναφορών. Επιλέξτε Νέος πίνακας από την καρτέλα Εργαλεία πίνακα για να ανοίξετε τη γραμμή τύπων.

Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου πίνακα, το σύμβολο ίσον και τον υπολογισμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να σχηματίσετε τον πίνακα. Ο νέος πίνακας θα εμφανιστεί στο τμήμα παραθύρου "Πεδία" στο μοντέλο σας.

Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Νέος πίνακας" και του πίνακα που θα προκύψει.

Αφού δημιουργηθεί ο νέος πίνακας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιζόμενο πίνακα ακριβώς όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο πίνακα σε σχέσεις, τύπους και αναφορές.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: Χρήση υπολογιζόμενων πινάκων στο Power BI Desktop.